Tilbake til søkeresultatene

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Forholdet mellom redskap og kvalitet på fisk, råstoffbehandling ombord i fartøy Del II - Dokumentation av egenskaper ved ny T90 trålsekk

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

167700

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Der er i en tidligere fase blevet utviklet en trålpose, kaldet T90, som skjønnes at ha bedre egenskaper med hensyn til bevarelse af fangstens kvalitet. Det er jo kjendt at vanlige trålposer til tider kan påføre omfattende skader på fisken ved at slite av skjell og slim og ved at notlinet afsætter mærker i fileten. Noen av disse skaderne har med slæbetid og -hastighed at gjøre, men meget skyldes netmaterialet. Den nye trålpose er optimeret med hensyn til turbulensen i posen - som er lille - og med hensyn til tværsnittet - som er stort. Ved forsøgene i SINTEFs prøvetank i Hirtshals viste denne pose sig at stå meget stille i vannet og ikke svinge fra side til side, som det vanligvis ses med trålposer. Derved slites fisken ikke så meget. Der fremstilles en T90 pose, efter helt samme opskrift og i samme materiale - både mhp netmateriale, trådtykkelse, farve etc. - som den utvalgte trålers vanlige pose. I en dobbelttrawlsrig slæbes de to poser side om side. Ved bjærgningen av fangsten udtages prøver til ana lyse af kvalitetsforskelle. Derudover observeres og registreres en række andre parametre til at kunne vurdere de to poser. Det gælder bl.a. den nye poses selektive egenskaper, der vurderes ud fra fangstens størrelses- og artsmæssige sammensætning. Det ka n forventes, at enkelte prøver skal analyseres på laboratorie i land. Ved projektets avslutning udarbejdes en rapport med resultaterne av forsøket. Derudover udarbejdes faktaark og annet materiale til information av fiskere og trålbøterier, som bl. a. ka n utleveres ved besøkene i prøvetanken i Hirtshals.

Budsjettformål:

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet