Tilbake til søkeresultatene

RISIT-Transportsikkerhet

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Tildelt: kr 1,8 mill.

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges forskningsprosjektet gjennomført i tre delprosjekter: (1) Kartlegging, (2) Utvikling av risikomodeller (3) Myndighetsorganisering, regelverk og aktørenes roller i et risikostyringsperspektiv..

Budsjettformål:

RISIT-Transportsikkerhet