Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Eksplosjonssikkerhetsaspekter ved bruk av hydrogen som energibærer, modellutvikling og validering.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168492

Prosjektperiode:

2005 - 2009

Organisasjon:

Geografi:

Det vil fokuseres på to delaktiviteter: A) Målretter arbeid for å implementere modellverk som vil kunne være nyttig både med hensyn på å predikere detonasjonsovergang, og beregne forløp av detonasjoner i programvaren FLACS. B) Systematisk gjennomgang av simulatoren FLACS for å avdekke eventuelle svakheter når brennbar gass er hydrogen (og ikke hydrokarboner som det meste av modellverk er utviklet med tanke på). Særlig fokus vil bli gitt til småskalasituasjoner hvor hydrogen vil kunne oppføre seg forskjel lig fra hydrokarbongasser. Det er planlagt eksperimenter for å kunne validere modellene i slike situasjoner. Utvidelse av funksjonalitet (eks. modellering av catalytic recombiners og andre sikkerhetstiltak, håndtering av flytende hydrogenutslipp og annet) vil også være et naturlig fokus dersom tiden tillater det. I utgangspunktet er det tenkt at del A) skal håndteres av forskere ved GexCon, mens del B) skal håndteres av en Dr.Gradsstudent ansatt ved UIB. UIB og GexCon vil begge følge opp og veilede Dr.G radsstudentens arbeid. Avhengig av fremdrift og interesser hos Dr.Gradsstudent kan denne delingen revurderes.

Aktivitet:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer