Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med fusjonen av NORUT Finnmark og NIBR Alta

Tildelt: kr 0,20 mill.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet