Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA-SIP: BIOKLASS

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

169130

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet