Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

FoU-basert kompetansemegling i Osloregionen - viderføring av 168584

Tildelt: kr 1,5 mill.

FoU-basert kompetansemegling ble satt i gang i Osloregionen høsten 2004 med utgangspunkt i en rekke analyser som viser at det er mindre nyskapning og innovasjon i regionen enn det som kunne forventes ut fra kompetansenivået og øvrige forutsetninger i områ det. Regionen har et stort behov for virkemidler som kan stimulere til samarbeid mellom bedrifter og kompetansemiljøene og bidra til at utviklingsmulighetene som ligger i regionen blir realisert. I prosjektet skal bedrifter i målgruppen oppsøkes aktivt f or å få klarlagt utviklingsmuligheter og FoU-behov. Der forholdene ligger til rette for det skal bedriftene få hjelp til å finne fram til riktig kompetansemiljø og til å sette i gang FoU- prosjekter ut fra egne behov i samarbeid med kompetansemiljøene. De tte skal demonstrere nytten av slike samarbeid i praksis. Virksomheten vil bidra til mer kunnskap om og kontakt med SMB i FoU-instituttene og mer langsiktig og systematisk FoU-innsats i bedriftene. Avhengig av bedriftenes aktuelle behov skal de også få in formasjon og henvisning til øvrige aktører i virkemiddelapparatet samt mulige samarbeidspartnere og kompetansemiljøer i utlandet. Justering av mål og arbeidsmetoder ut fra erfaringene i 2004 og -05 skal bidra til økt nytteverdi av prosjektet i 2006

Aktivitet:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet