Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Deltakelse i IEA PVPS task 12

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

174129

Prosjektperiode:

2006 - 2010

Geografi:

Innenfor IEAs implementing agreement Photovoltaic Power Systems (PVPS) har man nå arbeidet i over 10 år med problemstillinger som er viktige for at solceller skal kunne slå igjennom som en verdensomspennende teknologi for kraftproduksjon. Under dette arbe idet er man kommet til en erkjennelse av at det er viktig å interessere seg for de tekniske og kommersielle problemstillinger som er knyttet til nettintegrasjon av solceller, dette enten man snakker om solceller i et isolert nett eller solceller som er kn yttet til et konvensjonelt nett. Derfor har man tatt initiativ til å etablere et nytt task under IEAPVPS, nemlig task 12 "Sustainable PV-hybrid minigrids", som er planlagt å løpe i hvert fall til 2010. Arbeidet vil foregå som vanlig i IEA-prosjekter, gjen nom innsamling av erfaringer fra de ulike deltakende landene og systematisering og publisering av disse. Mange av de problemstillingene som skal adresseres har en videre interesse da man støter på de samme utfordringene uansett om man benytter vannkraft, vindkraft eller solenergi i et isolert nett, og ved nettilknytting av stokastiske kilder får man også likartede problemstillinger uavhengig av hva som egentlig mater inn energi på nettet. I Norge og i mange andre land går vi mot en situasjon der det ikke lenger er en selvfølge at elektrisk kraft skal leveres over et sentralt nett samtidig som det etableres stadig mer produksjonskapasitet ute i nettenes periferi gjennom utbygging av småkraft, vindkraft, solenergi og etter hvert også små gasskraftanlegg. N ettselskapene vil derfor i fremtiden trenge kompetanse av den typen som skal utvikles og deles gjennom IEA PVPS task 12.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer