Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sørsamisk historieseminar

Tildelt: kr 29 999

Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Saemien Sijte og Nidaros Bispedømmeråd - utvalg for sørsamisk kirkeliv, i samråd med Sørsamisk kulturfestival på Røros og ABM-utvalget i Trøndelag. Det er avsatt en semianardag, fredag 29 september. ABM utvalget har en egen konferanse torsdag om ABM- institusjonenes formidlingsansvar når det gjelder sørsamisk kultur og historie. Kulturfestivalen har program tom 1 oktober. Bakgrunnen for seminaret er behov for kunnskap om forskning og forskningsresultat er innenfor sørsamisk historie. Seminaret vil formidle forskning som er gjort i den senere tid , tidligere forskning og aktuelle forskningsprosjekt. Målgruppen er den sørsamiske befolkninge, den øvrige befolkningen og utdannings og forskningsmiljøer. Fo relesere fra ulike instituisjoner i Norge og Sverige er invitert.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning