Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Samefolkets dag" den 6. februar: Forhandlinger om en ny årshøytids innhold og form

Tildelt: kr 4 999

Samefolkets dag den 6. februar ble vedtatt på Samekonferansen i Helsingfors 1992 for samene i alle fire land der samene bor, og fikk i Norge status som offisiell flaggdag i 2004. Dagen ble første gang feiret i 1993, og i Oslo skjedde den første markeringe n på Norsk Folkemuseum. Dagen feirer det første samiske landsmøtet, som ble åpnet i Trondheim 6. februar 1917 (jf. Pareli 1988, Borgen 1997). Spørsmålet om hvordan 6. februar skal markeres mht. innhold og form engasjerer, og kritiske røster i samiske milj øer har hevdet at markeringene av dagen skiller seg for lite fra nasjonaldagene i disse landene. Hva ønsker det samiske folket å markere på denne dagen, og kan dagen utformes på grunnlag av egne tradisjonelle uttrykk? Hvordan bygges forståelsen av landsmø tet i 1917 inn i begrunnelsen for feiringen? Delprosjektet skal innhente materiale om og analysere blant annet konkrete arrangementsmåter og de samiske miljøers diskusjoner om 6. februars innhold og form ved feltarbeid fra ulike deler av Sápmi. I tillegg skal diskusjon om og bruk av dagen i Oslo dokumenteres og analyseres. Hvilke holdninger har man til denne dagen, hva oppfatter man at den står for, og hvordan ønsker man å markere den? Hvilke budskap og verdier framføres, hva synes man det er viktig å få frem, og hvordan oppfattes markeringer av dagen i og utenfor samiske miljøer? Relevant i sammenhengen er også meningsytringer i samiske media.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet