Tilbake til søkeresultatene

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

Tildelt: kr 0,40 mill.

Budsjettformål:

UTRED-Utredning