Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES - Forskningssenter for Offshore Vindkraft Teknologi

Tildelt: kr 0,20 mill.

Utarbeide det organisatoriske grunnlaget og gjennomføre nødvendige planleggingsmessige avklaringer for etablering av Forskningssenter for Offshore Vindkraft Teknologi (FME), herunder følgende tema: 1. Progress of design tools 2. Deep-sea wind turbine des ign solutions 3. Cost effective grid connection and system integration 4. O&M strategies and technology 5. Impact on environment and society 6. Experiments and demonstration (link to HyWind test, SWAY test etc) Senteret vil bygge på etablert samarbeid inn en tema, herunder pågådende KB-prosjekt 178453/s30 - deep sea offshore wind turbine technolgy, herunder vil konsortie styrkes med struktur og deltagelse tilpasset senteretablering.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn