Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Camelina - et nytt matoljeprodukt for konsumentmarkedet

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektnummer:

210428

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Camelina - olje fra oljedodre (Camelina sativa) - skal bli det nye matoljeeventyret i Norge. Med sitt høye innhold av fettsyren alfa-linolensyre (30-36 %), noe som er minst 3 ganger så mye som i rapsolje, kan oljedodre bli en viktig omega-3 kilde. I till egg har oljedodre høyt innhold av vitamin-E og flere typer plantesteroler og bioaktive komponenter som har positiv effekt på blodtrykk, immunforsvaret og kolesterol. Innledende forsøk viser at oljeveksten kan dyrkes i Norge og at frøene har en olje so m potensielt egner seg godt som matolje og kanskje spesielt som salatolje, men det er utfordringenr i foredlingen av frøene til olje som må løses for at sluttproduktet skal kunne konsumeres. Frøene til oljedodre er små og skallet er tynt noe som gir utfo rdringer når det gjelder rensing og pressing av frøene. Det høye innholdet av sunne omega-3 fettsyrer i dodreoljen påvirker harskning, viskositet og temperatur-egenskapene til oljen som igjen gir utfordringer når det gjelder holdbarhet og anvendelse. I fø rste del av prosjektet er derfor kvalitetsparameter i småskalaproduksjon av olje fra ulike sorter under ulike prosessbetingelser i fokus. Deretter blir det valg av sort og prosessbetingelser for storskalaproduksjon. Vi ser i Norge starten på en utvik ling av nye matvarer generelt og matoljer spesielt innen spesifikke markedssegmenter. Med økt kunnskap vil det kunne produseres oljer med helt spesielle kvaliteter som kan gi merverdi gjennom alle produksjons og markedsledd frem til forbrukeren. I Norge h ar oljevekstfrø tradisjonelt vært brukt til dyrefòr. Norsk Matraps BA begynte i 2005 produksjon av rapsolje (Odelia) til matoljemarkedet. I 2009 var produksjon av norsk rapsolje til dagligmarkedet på ca 250 tonn og markedet er stadig voksende. Det er nå e t stort behov for å sikre og øke råvaretilgangen på oljefrø for norsk matoljeproduksjon. Næringen ser derfor etter nye oljevekster som kan dyrkes og prosesseres på liknende måte som raps.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram