Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Justerbar oljelense

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

210698

Prosjektperiode:

2011 - 2014

Hele organisasjonen har vært preget over tapet av daglig leder og oljelenseprosjektleder/oppfinner Finn Rygg sin brå bortgang. Oppgaven for dette året når det gjelder oljelensen, var å prøve å løse problemet ved at veldig mye av oljen faktisk strømmer under lensen ved en del strøm i vannet. Vi har derfor utbedret de små prototypene flere ganger for å nettopp prøve å løse problemet med å stoppe oljen som går under lensen. Resultatet er relativt i tråd med ønsket måloppnåelse.

Oljekatastrofen i Mexicogolfen, som er det største utslippet i amerikansk historie, viser at vi i 2010 ikke har det nødvendige utstyret til å forhindre en stor økologisk tragedie. Redningsaksjonen hadde ikke godt nok utstyr til å forhindre at over 5000 fa t olje lekket ut daglig, og rammet kysten, i tillegg til livet i havet og på land. En problemstilling er å få stoppet lekkasjen når det først har skjedd, en annen problemstilling er å få samlet og stoppet den oljen som har lekket ut. Det er den sistnevnte problemstilling vi vil søke å løse. En oljelense som er justerbar til alle typer sjø, vil være en internasjonal nyhet. Det eksisterer ingen tilfredsstillende løsninger som har vist seg å fungere. Det vi ser i dag er at oljelensene rett og slett er for l ave til å holde på oljen når bølgene blir høye, dessuten ligger/står de ikke godt nok i sjøen når det blåser kraftig. Dermed får oljesølet anledning til å bre seg enten over eller under oljelensene. Dette produktet vi ønsker å utvikle vil ha meget høy in novasjonsgrad. Det er ikke skjedd endringer av vesentlig grad når det gjelder funksjonalitet på oljelensene de siste 30 årene. Resultatet vi ønsker, blir en helt ny type oljelense. I stedet for å bruke oppblåsbare plastslanger med skjørt, vil vi bruke pla ter av ekspandert materiale som eksp. Polyetylen, eksp. PVC, eksp. Nitril, eksp. Neopren og lignende som kobles sammen med elastiske gummihengsler av nitril, neopren aller annet passende materiale. Dette vil være justerbart høydemessig og lengdemessig. De t vil være flere krevende utfordringer i prosjektet. Slik vi ser det for oss vil vår oljelense, som skal være sammensatt av enkeltplater - og skal hengsles sammen, stabiliseres gjennom at den innbyrdes vinkel mellom naboplateelementene blir regulert og lå st i ønsket stilling. Et vellykket prosjektresultat vil for vårt foretak generere behovet for nye arbeidsplasser. Produktet vil være aktuelt for alle som har kystlinje, og for alle fartøyer som frakter olje.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2