Tilbake til søkeresultatene

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningskonferansen Forskning nytter

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektnummer:

221114

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

PSYKISK-Psykisk helse