Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electroacustic Logger

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

224737

Prosjektperiode:

2012 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Forprosjektet skal videreutvikle og modne en ide om bruk av elektroakustiske spredeprosesser som verktøy for forbedret brønnkarakterisering, og da særskilt med hensyn til metning av gass, type gass og utbredelsen av denne. Elektroakustiske spredeprosesser inntreffer der akustiske bølgeforplantning påvirker mediets permittivitet. Dette er fortrinnsvis i medier som inneholder kompressible gasser. Elektromagnetiske målinger av akustisk stimulert medium har således potensialet til å gi informasjon om både gas s type, trykk og metningsgrad i formasjonen. Bruken av elektroakustisk spredeprosess krever samkjøring av både en elektromagnetisk og en akustisk kilde/sensor. Systemet vil derfor i tillegg til den informasjonen som fremkommer vha den elektroakustiske spr edeprosessen også kunne gi informasjon basert på mer konvensjonelle akustiske og elektromagnetiske spredeprosesser og signalprosessering.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum