Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrag til Education for Tomorrow - NORDFORSK samarbeid - FINNUT

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

230103

Prosjektperiode:

2013 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

-

-

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren