Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Advanced Structural Analysis

Alternativ tittel: Senter for avanserte konstruksjonsanalyser

Tildelt: kr 96,0 mill.

FORSKNING FOR ET SIKRERE SAMFUNN SFI CASA nærmer seg oppløpssiden for senteret. Stadig mer av teknologien vi utvikler modnes, og stadig flere partnere er i gang med innhøstingen. Godt over 20 års innsats har bragt SFI CASA i verdenstoppen på kunnskap om hvordan materialer og konstruksjoner reagerer på ekstreme belastninger. Målet for forskningen er økt fysisk sikkerhet og beskyttelse av mennesker og kritisk infrastruktur. Vi forsker på aluminium, stål, polymerer og glass, og overfører materialenes oppførsel til datamodeller. Vårt viktigste mål er «å etablere en forsknings- og teknologiplattform for å skape og utvikle smarte, kostnadseffektive, trygge og miljøvennlige konstruksjoner og produkter gjennom multiskala testing, modellering og simulering». MODELLENE INN I SOFTWARE Arjan Strating, fou-ingeniør i bilfabrikanten Audi i Neckarlsum i Tyskland, sier at han tror få forskningsgrupper strekker seg så langt som CASA gjør, for å imøtekomme industrien. Audi er partner i CASA, og Strating leder senterets industrielle referansegruppe (IRG). I et intervju på www.sfi-casa.no uttaler han: «Det er litt av en prestasjon av en forskningsgruppe å levere kunnskap, metoder og verktøy som på daglig basis kan brukes av ikke-forskere i industrien. Hvilke andre forskningsgrupper kan vise til at modellene deres er implementert i ulike programvareløsninger?», spør Strating. Eksempler på dette er LS-DYNA, PAMCRASH og ABAQUS, alle giganter på vårt felt, som tar inn stadig flere av modellene senteret utvikler. VIRTUELT LABORATORIUM UTVIDES TIL STÅL Det virtuelle laboratoriet (VL) vi utvikler for aluminium gjør det mulig å bytte ut fullskala krasjtester av biler og andre konstruksjoner med simuleringer. Fysiske tester er tid- og kostnadskrevende. De er også belastende for miljøet. VL blir et kraftfullt verktøy som vil kunne brukes av ulike typer industrier. For våre partnere kan det, for eksempel, bidra til at tiden fra idéstadiet til produktet, kan gå ned fra 2 måneder til 24 timer. Det siste året er nye, store byggesteiner lagt på plass slik at laboratoriet for aluminium blir stadig mer komplett. CASA er nå i ferd med å utvide VL til også å gjelde stål. GLASSMODELL INN I STANDARD-TESTER Bilprodusenten BMW har tatt i bruk glassmodellen utviklet av dr.ing Karoline Osnes. Modellen beskriver hva som skjer når ei glassrute blir utsatt for ekstrem belastning ? som i en kollisjon eller velt. Den er nå innlemmet i BMW´s modellbibliotek for design av biler, og flere bilfabrikanter er i ferd med å følge etter. Osnes´ forskning videreføres i Jonas Rudshaugs PhD-prosjekt som særlig rettes mot frontruter i bil. Dette arbeidet følges tett av fabrikantene, men er også av stor interesse for de av våre partnere som arbeider med fysisk sikkerhet. Spesielt er dette aktuelt i det nye Regjeringskvartalet hvor fasader består primært av glass. Slik gjør forskningen en forskjell for partnerne våre. SIMULERER ATOMER, MODELLERER SKUM OG LIM Ved utgangen av 2020 har senteret i alt utdannet 12 doktorgradskandidater. Ytterligere to avhandlinger er levert, disputaser finner sted tidlig i 2021. Arbeidene spenner vidt, og favner blant annet atomistiske beregninger på aluminium (Jonas Frafjord), og nybrottsarbeid på modellering av materialer som brukes mer og mer i bilindustrien: Polymerskum (Daniel T. Morton) og lim/festemidler (John Fredrick Berntsen). PLAST SOM BESKYTTER OLJERØR 26. mars sørget Covid-19 for at stipendiat Ole Vestrum gjennomførte den første digitale disputas i SIMLab og SFI CASA´s historie. Vestrum har studert den utvidede rollen som isolerende plastbelegg utenpå oljerørledninger kan ha. Beleggene holder ikke bare oljen varm og flytende, de kan også beskytter ledningene mot skader fra sammenstøt med for eksempel fiskeredskaper eller skipsankre. Vestrums arbeid bygger videre på Martin Kristoffersens doktorgrad i CASA. Det er utført i tett samarbeid med partner Equinor og DNV GL. Equinor har spart store penger på å ta forskningen i bruk.

An SFI Centre (CASA) is proposed on multi-scale testing, modelling and simulation of materials and structures for industrial applications. The research within the centre will be multi- and interdisciplinary and aims at creating a platform for credible numerical simulations of products and structures for innovation and value creation in the transportation industry, the oil and gas industry, and the industry and public enterprises working with physical security. The research is intended to cover Metal structures, Polymer structures, Protective structures and Structural joints. In addition to research at an international top level with publications of papers in peer reviewed journals, technology transfer to the partners will be emphasized and linked to a strategy for making the Centre a forum for exchange of knowledge between business sectors. The Centre will have an efficient management structure ensuring that the success criteria are fulfilled. The research teams strong research position will be used to create complementary international research cooperation. Two female professors will be members of the core team and also have roles as programme and project leaders; thus to motivate for women fellowship holders. The Centre will graduate 20 PhD candidates and provide post-doctoral training for at least 5 researchers. The aim is to recruit about 30% female PhD candidates and graduate 100-150 masters students. The user partners in the Centre, each representing one or more of the defined business sectors, are Aker Solutions, Audi, Benteler Aluminium Systems, BMW, DNV-GL, Gassco, Ministry of Local Government and Modernization, Honda R&D Americas, Hydro, Norwegian National Security Authority, Norwegian Defence Estates Agency, Norwegian Public Roads Administration, Sapa, SSAB, Statoil and Toyota Motor Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov