Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kringsatt av fiender: Dataspill i språk- kultur- og samfunnsfag ved Nordahl Grieg videregående skole

Tildelt: kr 0,26 mill.

Utgangspunktet for forprosjektet er en unik satsning på dataspill i undervisningen blant flere lærere ved Nordahl Grieg, med støtte og oppmuntring fra skolens ledelse. De har gjort relativt omfattende forsøk med blant annet Civilization IV (norsk, engelsk og samfunnsfag), The Last of Us (norsk) og The Walking Dead (religion, etikk og livssyn), og flere liknende opplegg er under planlegging. Mange interessante foreløpige erfaringer er dokumentert gjennom blogger og medieoppslag. Et tett og voksende miljø for dataspill i undervisningen gir en unik mulighet til å satse på Nordahl Grieg som pionerskole og kompetansesenter for bruk av dataspill i undervisningen, i samarbeid med UiB og spillutviklingsmiljøet i Bergen. Det er viktig at den kompetansen som er i ferd med å bygges opp, tas vare på og utvikles videre. Den spirende satsningen vi nå ser er også en unik mulighet til å utvikle forskningsbasert kompetanse på bruk av dataspill i skolen, gjennom et langsiktig samarbeid mellom skolesektoren og Universitet et i Bergen. Vi ønsker å satse først og fremst på bergensregionen og de videregående skolene i Hordaland fylke, for å kunne utnytte en lokal og regional klyngeeffekt, og for å få på plass en varig infrastruktur basert på aktiviteten og visjonene ved Norda hl Grieg. Samarbeidspartnere er Nordahl Grieg vgs og Spillmakerlauget Vest. Vi vil prioritere forsøk med kommersielle dataspill i språk- kultur- og samfunnsfagene. Det er foreløpig gjort svært lite forskning på og systematiske erfaringer med denne typen bruk av dataspill i norske klasserom. Forprosjektet vil dokumentere og tilgjengeliggjøre erfaringer både fra Nordahl Grieg og andre videregående skoler i Hordaland, gjøre pilotstudier i klasserommet, arrangere workshop mellom lærere og lokale spillutvi klere, og bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt fram mot en søknad om innovasjonsprosjektmidler i 2015.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder