Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

Alternativ tittel: Kombinasjon av faststoff prosesser for økt energieffektivitet med laver fangstkostnader for CO2

Tildelt: kr 7,0 mill.

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en optimalisert prosess. Teknologien er basert på metalloksider som kan ta opp og gi fra seg oksygen til produksjon av oksygen for gasifisering av kull og videre i forbrenning av produsert syngas for kraftproduksjon med CO2 fangst. Energieffektiviteten til COMPOSITE konseptet med CO2 fangst er beregnet til å være 43 %, basert på bisumen kull i et IGCC anlegg, sammenlignet med IGCC uten CO2 fangst som har 46-47% effektivitet, konseptet kan videre forbedres til 45% hvis varm rensing av syngas brukes i konseptet. CAPEX beregninger viser at systemet utviklet er på linje med ASU kombinert med CLC. Kostnad økningen ligger i behovet for større gassifiseringsenhet og renseanlegg i dette konseptet siden inert strøm med 15-20% gir større mengder gass en om høyere konsentrasjoner av oksygen i inert gas kan oppnås. Kostnads kutt kan nås ved optimalisering av oksygen produksjonsenheten. Konsentrasjonen av oksygen kan økes opptil 500% ideelt sett, men optimale prosessbetingelser må samtididig søkes. Oppnås dette kan CAPEX kostnadene senket i forhold til referanse anlegget.

This project aims at merging two different CO2 capture technologies into one, in order to utilize and strengthen their advantages and at the same time moderate their disadvantages. In this case use Chemical Looping Oxygen Production (CLOP) for Enhanced Pressurised Coal Gasification (EPCG) to produce syngas to be utilized in Chemical Looping Combustion (CLC). In the combined process the oxygen carrier materials (OCM) will not be in direct contact with coal. Only the cleaned syngas produced after the gas cleaning step will be in direct contact thereby prolonging the materials life time. Several other advantages are seen in this process. E.g. an ASU for the oxygen production can be avoided, hot cleaning will avoid energy loss for this step, and the semi hot lean pressurised air can also be further heated and utilized in this concept with higher heating value. The OCM used in this concept will be exposed for lower temperature and gas gradients during the redox processes giving a better prospective for the life time of the OCM. All together can this pave the way for a more efficient and sustainable power production based on fossil fuel. The aim of the COMPOSITE project is to study the potential of such a new concept through, collecting kinetics data from experiments and further use them in modelling of the CLOP, EPCG and CLC parts to establish boundary condition that further can be used for the overall energy- and mass balances for calculation of energy efficiency and the penalty of CO2 capture. The outcome will then be further used to benchmark this technology against state-of-the-art CO2 capture technology.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering