Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

Alternativ tittel: IFE participation in JP Wind SP Offshore Wind Energy

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

245193

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet med prosjketet er å representere IFEs og Norges intresser i EERA JP Wind.

Målet med deltagelsen er å påvirke EERA, og via dette EU, til fordel for IFE og andre norske organisasjoners. Delmål: - Ivareta norske strategiske interesser innen vindenergi i EERA og EU - Bruke EERA som plattform for økt norsk deltagelse i EU-finansierte prosjekter

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi