Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Norsk deltakelse i Joint Programme EERA-PV

Alternativ tittel: Norwegian participation in the Joint Programme EERA-PV

Tildelt: kr 79 739

EERA-PV er et samarbeidsprogram innenfor fotovoltaisk solenergi. Formålet med programmet er å akselerere utvikling av fotovoltaik slik at denne teknologien kan be implementert i stor skala i Europa ved å effektivisere og øke kvaliteten på forskning i Europa innenfor fotovoltaik. Bidra til at vi utvikler kunnskap og løsninger for å realisere Solar Europe Industry Initiative med hensyn på kostnadsreduksjon for solstrøm og støtte opp under SET-planen. Detter gjøres ved at forskningsinstitusjonene i Europa utfører prosjekter sammen, deler infrastruktur og utveksle forskere. SINTEF er allerede med i to samarbeidsprosjekter: CHETAAH der vi skal utvikle en prosess for saging av supertynne wafere, og SOPHIA som er et lab samarbeidsprosjekt.

Et hovedmål i dette prosjektet er å påvirke fremtidige utlysninger i tråd med nasjonale forskningsstrategiske prioriteringer. Ved å være sterkere på banen, og ha en felles nasjonal strategi, er det større muligheter for å kunne påvirke dette arbeidet i en retning som samsvarer med de nasjonale interessene. Ved å alliere oss med partnerne i JP PV har vi også større gjennomslagskraft, men viktigheten av dette for de norske partnerne er større enn den er for resten av Europa, derfor er det viktig at de norske partnerne er sterke drivkrefter i dette arbeidet.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi