Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

Tildelt: kr 41 900

SINTEF vil gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi