Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

Alternativ tittel: Norwegian participation in PPP SPIRE

Tildelt: kr 0,19 mill.

EUs nye initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 90 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattformer. SPIRE ble i desember 2014 godkjent som et Public Private Partnership mellom Den europeiske industrien og EU-Kommisjonen. SPIRE har årlige utlysninger innenfor ressurs - og energieffektivisering i prosessindustrien og er en del av NMBP programmet.

EUs nye PPP initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 8 industrisektorer i Europa. Medlemmene av SPIRE består til sammen av over 100 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattformer. SPIRE er et kontraktsbasert Public Private Partnership mellom Den europeiske industrien og EU-Kommisjonen og er del av H2020. Utvikling av arbeidsprogram for 2016-2017 vil foregå frem til høsten 2015. SINTEF er sentralt plassert i SPIRE gjennom flere verv. SINTEF er representert ved Duncan Akporiaye i styringsgruppen og Stian Nygaard som deltar i Partnership Board (PB)samt leder en av fem arbeidsgrupper. I tillegg har SINTEF fageksperter som bidrar inn mot de tekniske arbeidsgruppene. Prioriteringer for området gjøres i nært samarbeid med industrien og dette sikres gjennom en nasjonal skyggegruppe som presenterer SPIRE på konferanser og møter. SINTEF innehar en nøkkelposisjon i SPIRE hvor deter størst mulighet for å påvirke innretning og innhold av prioriteringer og utlysninger. Med SINTEF som medlem av styret, PB og med eksperter i de tekniske arbeidsgruppene er dermed mulighetene store for å påvirke i favør av norske interesser inn mot et viktig initiativ under Horizon 2020.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena