Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Femtidens fleksible distribusjonsnett

Tildelt: kr 0,25 mill.

Det søkes om prosjektetableringsstøtte i forbindelse med utarbeidelse av obligatorisk skisse og en søknad om et FME, med fokus på "Fremtidens fleksible distribusjonsnett". "Fremtidens fleksible distribusjonsnett" (SmartGrids) fokuserer på flere deler av kraftsystemet, fra aktive strømkunden med fleksibelt forbruk og mulighet for produksjon (f.eks. plusskunder med solcellepanel), nettselskap med ansvarlig for pålitelig og kostnadseffektiv drift av distribusjonsnettet, til systemoperatør som bl.a. kan bruke fleksibiliteten i forbruket i forbindelse med balansetjenester. SmartGrids kan beskrives som en integrasjon mellom elkraft/energi og IKT (Informasjons- og Kommunikasjons-teknologi), og denne flerfagligheten vil også bli ivaretatt gjennom den planlagte FME-en. Den planlagte FME-en om "SmartGrids" er særlig relevant for det tematiske området "Energisystem". FME-en vil også følge opp målsettingen til Energi21 om verdiskapende energiomlegging gjennom utvikling av ny teknologi og økt fleksibilitet i energisystemet. En FME på "SmartGrids" vil adressere et nytt område og kan dermed forsterke innsatsen på fleksible energisystemer og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene og kraftbransjen/industri. SINTEF Energi AS vil være prosjektleder for dette prosjektetableringsprosjektet, og være ansvarlig for å utarbeide en FME-søknad i samarbeid med bl.a. Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Samtaler med andre sentrale forskningsmiljø vil bli tatt i forbindelse med utarbeidelse av skisse og søknad. The Norwegian Smartgrid Center (www.smartgrids.no) vil være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med utarbeidelse av FME-søknad. Det gjelder både faglige innspill og industrinettverk.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn