Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte til utarbeidelse av søknad om et nytt FME innen CCS

Tildelt: kr 0,15 mill.

Det søkes om prosjektetableringsstøtte (PES)-midler til utarbeidelse av søknad om et nytt Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) med oppstart i 2016. Det er en todelt søknadsprosess, med en obligatorisk skisserunde (frist 1.april 2015) og innsending av fullstendig søknad innen 25. november 2015. PES-midlene skal dekke reisekostnader, timekostnader til prosjektplanlegging og utarbeidelse av prosjektforslag, og utgifter til partnersøk, møtevirksomhet og etablering av prosjektkonsortium. PES-midlene er vurdert som spesielt viktig for aktiv involvering av industripartnere i prosjektetableringen.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn