Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Cross Atlantic Salmon Lice

Alternativ tittel: Transatlantisk lakselus

Tildelt: kr 2,8 mill.

Lakselus er en fiskeparasitt vi finner på laksefisk både i Atlanterhavet og Stillehavet. Spesielt i Atlanterhavet er infestasjoner med lakselus en utfordring i forhold til utvikling og bærekraftig vekst i akvakultur. Målet for CASL prosjektet er å fremme samarbeid innen lakselusforskning mellom internasjonalt ledende forskere og forskningsinstitusjoner i Canada og Norge. Forskningsinstitusjonene i prosjektet er Universitetet i Bergen (UiB), Atlantic Veterinary College/University of Prince Edward Island (UPEI) og University of Victoria (UVIC). I tillegg har Elanco Animal Health og NCE Seafood Innovation Cluster, som representerer 70 industrielle partnere, inngått for å styrke forankring av prosjektet inn mot akvakulturnæringen og tilrettelegge for kontakt mellom studenter, forskere og industri. Samarbeidsavtaler mellom universitetene etablert i dette prosjektet har gitt studentene betre tilgang til kurs og større mulighet til å inkludere forskningsopphold ved partneruniversitetene i løpet av sin master/PhDgrad. Eksempler på dette er at mastergrads- og PhD studenter fra UiB har vært på besøk på UPEI og UVIC for å utføre forsøk og lære seg nye teknikker ved UPEI. Tilsvarende har UiB hatt besøk fra UPEI. Utveksling av studenter er ytterligere blitt fremmet gjennom etablering av årlige sommerskoler med deltakere fra begge land. I alt 3 sommerskoler er avholdt, to i Bergen, Norge og en i Charlottetown, Canada. Emnene har inkludert biologien til lakselus og laksefisk og gjennomgang av praktiske immunologiske og molekylærbiologiske metoder (I sommerskolene deltok 7 studenter fra hvert land med nye studenter hvert år. Tilbakemeldinger fra studentene har vært at de har fått et stort faglig utbytte men også fått mulighet til å bygge et internasjonalt nettverk. For PhD studenter, post doktorer og forskere har CASL prosjektet dannet grunnlag for utvikling av forskningssamarbeid og mobilitet. Prosjektet har foreløpig gitt mulighet for tolv individuelle mobilitetsopphold i tillegg til deltakelse i to felles møter (cirka 20 deltakere begge årene) mellom partnerinstitusjonene og inviterte foredragsholdere. Kontakt til de industrielle partnere er ivaretatt via personlige møter, deltakelse i forsøk og telefon/mail. Aktivitetene i CASL prosjektet oppfyller det langsiktige målet om å danne et solid grunnlag for fremtidige samarbeidsprosjekter av høy internasjonal kvalitet inkludert innovasjonsprosjekter sammen med industri.

The goal of the project was to establish collaboration between leading research environments in fish parasitology focusing on the commercially important parasite, the salmon lice. Collaboration between the partners, University of Bergen (Norway), Prince Edward Island and Victoria (Canada) has been established involving all levels from students to professors. Students have participated in summer courses and mobility stays during their Msc and PhD projects to explore scientific approaches in different laboratories. Through the project the administrative personnel has created agreements between the universities to enable future exchange of students and collaboration in education and research. For research personnel the collaboration has led to shared publications, establishment of personal network, access to infrastructure and experimental facilities resulting in a more comprehensive view of all aspects of the salmon louse-fish interaction and the possibility to develop future projects.

Salmon louse infection of salmonid fish is a key global problem in development of sustainable aquaculture. Development of new solutions has major economic impact on the Norwegian economy and offers substantial non-oil related income for the future. This application will develop and intensify research activities between international leading researchers and research institutions in Canada and Norway. Proposed activities will be focused on two topics: Establishment of long-term partnerships with partner universities, in Norway; University of Bergen, and in Canada; main partner Atlantic Veterinary College/University of Prince Edward Island and University of Victoria. Through formalization of such collaboration, students will gain access to a broader range of courses and to internationally leading experts as supervisors. The second major activity encompasses mobility of students, researchers and administrators to partner universities to enhance the number of collaborative projects, publications and future applications. Personal network established through this activity will be of valuable support to research careers beyond the timeline of this application. This application also includes industrial partners to ensure close contact between research activities and the end users. Direct contact with persons working in the industry will also provide students and researchers with a personal network that can lead to future innovation projects.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research