Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Alternativ tittel: Europeisk Karbonnegativ Konferanse

Tildelt: kr 99 000

Bio-CCS er en klima-teknologi som kan levere karbonnegative utslipp ved å fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og lagre det trygt og permanent under bakken. FNs klimapanel (IPCC) sier at Bio-CCS som en karbonnegativ teknologi er nødvendig for å holde global oppvarming innenfor togradersmålet. Til tross for denne erkjennelsen fra verdens fremste klimaforskere, er ikke forståelsen av hvordan Bio-CCS virker, hvorfor det er nødvendig og hva det kan oppnå er sterk nok. Bellona ønsker å endre dette ved å organisere en karbonnegativ konferanse i hjertet av Europas klima- og energidebatt. Europeisk Karbonnegativ Konferanse vil bringe vitenskapelig kompetanse, industriell know-how, sivilsamfunn og politikere sammen for å bringe debatten om en karbonnegativ fremtid videre.

Arrangementet tenkes gjennomført som heldagsarrangement i Brussel for å sørge for bredest mulig deltakelse og sikre internasjonal profil. I programmet vil man forsøke å profilere norske aktører med erfaring på de ulike områdene. Det er særlig naturlig å fremme Norges rolle i utviklingen av CO2-fangst i industrien, utvikling av bærekraftig biomasse og Nordsjøens potensiale som lagringshub for Europa. I tillegg vil det være naturlig å involvere industriaktører som sannsynligvis vil spille en rolle i utviklingen av karbonnegative anlegg, sånn som sement- og papirmasseprodusenter. Arrangementet vil samle forskningsaktører fra de ulike teknologiene som Bio-CCS representerer for å dele kunnskap og lære om ulike initiativer fra Europa og resten av verden. For å sørge for bredest mulig støtte og kunnskap om teknologien er det også viktig å sørge for deltakelse fra andre samfunnsgrupper - som politikere, næringsliv og sivilsamfunnet. Prosjektet har naturlig nok en relativt europeisk profil, men Bellona ønsker til den grad det er mulig å også involvere aktører fra land utenfor Europa hvor man satser på bærekraftig biomasse eller teknologier knyttet til CO2-fangst og -lagring. På denne måten vil vellykkede prosjekter utenfor Europa synliggjøres og europeiske aktører kan utveksle erfaringer med sine motparter i f.eks. Latin- og Nord-Amerika.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering