Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Quality and learning in construction production

Alternativ tittel: Kvalitet og læring i bygg- og anleggsproduksjon

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

256639

Prosjektperiode:

2016 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Fagområder:

Prosjektet har resultert i software og systemkomponenter for et kvalitetssystem basert på involverende planlegging, som får informasjonen til å flyte for en sikker og effektiv produksjon, der det ferdige byggverket oppfyller funksjonskrav og myndighetskrav. Antallet kvalitetsavvik både underveis i en byggeprosess og etter overlevering til kunde viser at dagens kvalitetsstyringssystemer for bygg og anlegg (BA) ikke i tilstrekkelig grad bidrar til ønsket forutsigbarhet, dokumentasjon og kvalitet i byggverket. Det er en økende erkjennelse av at kompleksiteten i BA bransjen er høy og at dette er en sentral utfordring i all byggevirksomhet. For å sikre ønsket forutsigbarhet, dokumentasjon og kvalitet i produktet må det skapes styringssystemer som håndterer denne iboende kompleksiteten. Veidekke Entreprenør har i prosjektet «Quality and Learning in Construction Production (QLCP)» gått løs på kvalitetsstyring fra flere perspektiver samtidig. Dette gjør vi sammen med flere partnere fra både akademia og BA bransjen. Prosjektet har fokusert på følgende forsknings og utviklingsfronter: - Å utvikle konsepter for et nytt prosessbasert proaktivt kvalitetsstyringssystem som bygger videre på metodene i «Involverende planlegging» inkludert i denne er også Lean konseptet integrert. - Å utvikle innovative IT-verktøy basert på en blanding av eksisterende og nyutviklet programvare - Å analysere hva kompleksiteten i byggevirksomheten består av og hvilke behov ulike deltakere i en byggeprosess har Samlet sett har målet med QLCP vært å utnytte mulighetene som ligger i å utvikle et velfungerende kvalitetssystem der bruk av nye verktøy kombineres med implementeringen av nye arbeidsprosesser. I QLCP har vi kombinert kompetansen til akademiske forskere, programvareutviklere og eksperter med lang operativ erfaring fra flere sider av bransjen. Dette inkluderer også aktiv deltakelse fra våre fagarbeidere, formenn og Baser i produksjonen. Ved dette har QLCP bidratt med løsninger og forståelse som flytter FoU fronten i bransjen. Målet er at resultatene skal bygges inn i fremtidens kvalitetssystemer. Det å bygge vil fortsatt være en fysisk transformasjonsprosess, der man basert på godt håndverk finner de gode løsningene sammen med andre. Dette prinsippet skal vi beholde, samtidig som vi utnytter kraften som ligger i digitalisert informasjonsflyt og mobile enheter. To applikasjoner er forventet å bli tilført en kommersiell produktportefølje i 2020.

The project Quality and learning in construction production has been established in order to develop an innovative quality management system for construction projects. The project owner is Veidekke Entreprenør. This leading Norwegian contractor intends to develop and implement a quality system that creates more value than existing systems. This is to be done in collaboration amongst others with software experts, whose aim it is to create a commercial software offering that provides a technological infrastructure for the new quality management system. The project is based on the idea that complexity is a key challenge in building, and that a modern quality management system has to take this complexity and the way it is managed in practice, into consideration. The project, therefore, incorporates research into building practices designed to throw new light on the nature of complexity, and how complexity is dealt with in work operations on-site. Insights from this research form a fundament for the development of quality management practices and related technologies and software products. In this way, possible drivers for changing thinking from reactive to proactive and strategies for improving organization and coordination across the value-chains can be identified. The basic purpose of the innovation in processes on-site is to add value through the reduction in defects and waste, and to secure a higher and more predictable level of quality in what is built. The approach to the research and development in the project is to combine organizational learning, social science research and digital technology development. The resulting innovation will be both a methodology and a software package. The latter is to be commercialized and sold to contractors in the construction industry in Norway and abroad.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena