Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection, vol. iv.

Tildelt: kr 0,10 mill.

BMSC er et stort internasjonalt publiserings-prosjekt med rundt 50 deltagere ledet av professor Jens Braarvig ved IKOS, UiO. Prosjektet har ved sine tre første bøker hatt et stort nedslag, og har tilført filologi og historieforskning knyttet til buddhismen og silkevei-forskningen helt nye perspektiver og helt nytt materiale. På denne måten har prosjektet kunnet bidra vesentlig til å forstå buddhismens innhold og spredning i de nevnte områder mellom ca. år 100 til år 800 e. Kr. Både utgiverkomitéen på 5 medlemmer og deltagerne er alle internasjonalt anerkjente forskere innenfor sitt felt. Derfor er det å forvente at også bind iv, som de tre første bøkene, vil få stor internasjonal spredning, og er ventet i det angjeldende vitenskaplige miljø. Innholdsfortegnelsen for bind iv er som følger: 1. Gandhari Ekottarikagama, Chanida Jantrasrisalai, Timothy Lenz, Lin Qian, Richard Salomon 2. Itivrttaka, Mitsuyo Demoto 3. Salyasutra or Sunakkhattasutta, Jens-Uwe Hartmann, Klaus Wille 4. Uruvela-sutta, Peter Skilling, Saerji, Prapod Assavavirulhakarn 5. Gandhari Bhadrakalpikasutra, Stefan Baums, Andrew Glass, Kazunobu Matsuda 6. The Bodhisattvapitakasutra in Gandhari, Stefan Baums, Jens Braarvig, Timothy J. Lenz, Fredrik Liland, Kazunobu Matsuda, Richard Salomon 7. Sukhavativyuhasutra and the Tathagatabimbaparivarta, Paul Harrison, Jens-Uwe Hartmann, Kazunobu Matsuda 8. Ratnaketuparivarta, Chanwit Tudkeao 9. A Gandhari Sarvapunyasamuccayasamadhisutra, Paul Harrison, Timothy Lenz, Lin Qian, Richard Salomon 10. Pratimoksa-Vibhanga of the Mahasamghika-Lokottaravadins in Early Western Gupta Script, Masanori Shono 11. Aryasura's Jatakamala, Jens-Uwe Hartmann, Kazunobu Matsuda 12. A New Fragment of the Jyotiskavadana, Stefan Baums 13. Two Mahadeva Fragments, Jonathan A. Silk 14. Matrceta's Prasadapratibhodbhava, Jens-Uwe Hartmann 15. Samgha and His Pupil, Paul Harrison, Jens-Uwe Hartmann 16. Bamiyan Kharoshthi Scribe 7, Richard Salomon 17. Disasauvastika-gathas, Vincent Tournier

Aktivitet:

PUBL-Publisering/prosjektinform