Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Anders Pedersen Bær ja Lars Jacobsen Hætta boares teavsttat odda konteavsttas (Anders Bær og Lars Hætta - gamle tekster i nye kontekster

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektet går ut på å ferdigstille tekstene til Lars Hætta (1834-1897) og Anders Bær (1825-1882)for en ny utgivelse på gjeldene nordsamisk skriftspråk. Tekstene skal i tillegg oversettes til norsk. Sammen med tilretteleggingen for en ny utgivelse av tekstene på samisk og norsk, skal det ferdigstilles 3 vitenskapelige kommentarartikler til tekstene med utgangspunkt ulike fagfelt som filosofi, lingvistikk og sosialantropologi.

Prosjektet går ut på å ferdigstille tekster av Lars Jakobsen Hætta (1834-1897) og Anders Pedersen Bær (1825 - 1882) på gjeldende nordsamisk skriftspråk. Tekstene skal i tillegg oversettes til norsk. Sammen med tilretteleggingen for en ny utgivelse av tekstene på samisk og norsk, skal det publiseres 3 vitenskapelige kommentarartikler til tekstene med utgangspunkt i ulike fagfelt som filosofi, lingvistikk og sosialantropologi.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning