Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2016

Tildelt: kr 0,14 mill.

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasjon på naturens premisser og innenfor ønskede sosioøkonomiske rammer. Ocean Week vil finne sted fra 9. til 12. mai 2015, i Elektrobygget ved NTNU Gløshaugen campus, Trondheim. Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, og Fiskeriminister, Per Sandberg, vil åpne konferansen mandag 9. mai. Statssekretæren til Monica Mæland og AP leder Jonas Gahr Støre vil også ha en sentral rolle når de presenterer sine hhv. innovasjons- og havromsvisjoner. Talere kommer fra næringslivet, forskning og utdanning, offentlig forvaltning og politikk. Unge stipendiater vil bli gitt muligheten til å "pitche" sin forskning og sine resultater til forsamlingen. I fellesarealer vil sentere og prosjekter profilere seg selv gjennom en stand, som konferansedeltakerne kan besøke under pausene. Presentasjoner vil bli gitt av forskere fra NTNU, SINTEF Fiskeri og Havbruk, MARINTEK, UiB, HI, NGU, BI, NHH, University of Porto. Norske og internasjonale bedrifter vil bidra med innlegg, som Biomar, Salmar, Ocean Farming, MHWirth, DNV-GL, Nordic Mining, Siemens, FMC. Innlegg fra organisasjoner og marine nettverk, som WWF, GCE NODE, SFF AMOS, JPI Oceans, Maritime21, Global Maritime Knowledge Hub, Maritimt Forum, SAIC vil sette forskningen i et samfunnsperspektiv. En kombinasjon av korte, målrettede presentasjoner og Ocean Week dialoger vil gi deltakerne faglig innsikt, mulighet til aktiv engasjement, og styrking av kunnskapsoverføring mellom ulike disipliner og interessegrupper. Arrangementet er åpen for deltakere fra forskningsmiljøer, bedrifter, offentlige institusjoner i og utenfor Norge. Bortsett fra noen diskusjoner vil alt foregå på engelsk. Deltakelse er priset til 2000 NOK for hele konferansen eller 750 NOK/dag

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøteknologiMaritimBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavPortefølje HavLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffMaritimHavbruks- og fiskeriteknologiMiljøteknologiAnnen miljøteknologiEnergiPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonBransjer og næringerVareproduserende industriMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerTransport og samferdselMaritimSosioøkonomisk forskningMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMaritimSjøtransportBransjer og næringerIKT-næringenEnergiEnergibruk i transport, batteri/elMaritimOffshore operasjonerEnergiEnergibruk i transport, hydrogenEnergiEnergibruk i transport, annetLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Industri og tjenestenæringer