Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Quaternary basin configuration and evolution in the central/northern North Sea

Alternativ tittel: Rekonstruksjon av den Kvartære bassengutformingen og utviklingen i den nordlige Nordsjøen

Tildelt: kr 9,2 mill.

Gjennomd REQUBE vil vi etablere en bedre forståelse av de sedimentære lagene avsatt igjennom de siste 2.6 millioner årene (Kvartærtiden) i Nordsjøen. Denne lagpakken som i de sentrale deler av Nordsjøen er opp til 1000 m mektig, er sentral i vår forståelse av migrasjon av hydrokarboner, begynnelsen og utviklingen av istidene og i vurderinger knyttet til lagring av CO2. I prosjektet vil det bli lagt stor vekt på a etabler en god tidsramme(dateringer) og en god forståelse av ulike typer avsetningsmiljø ut fra analyser av sedimentkjerner. Dette vil så bli sammenholdt med data fra akustiske data for å oppnå et bilde av begivenheter knyttet til nedisninger, havivå og klimaendringer. Basert på disse resultatene vil det så bli gjort en modellering av hvordan bassenget har utviklet seg over tid.

The subsidence history of the North Sea Basin during the late Cenozoic is only poorly constrained but has significant implication for further exploration and recovery of deeper hydrocarbon systems. REQUBE is designed to provide parameters of glacial loading, varying glacial-interglacial sedimentation rates, palaeobathymetry and a chronological framework. The cumulative tilting will be the main focus in the backstripping/restoration modelling in addition to effects of relative/eustatic sea level changes and ice loading/unloading. Cumulative effect of erosion/unloading and deposition/loading requires a full source-to-sink focus. To quantify these effects we have to better understand the isostatic effects of these processes, as well as the time involved. On a shorter temporal (time) and spatial (wavelength) scale we will study the effects of glacial loading and unloading through the glacial cycles affecting the area. Backstripping/restoration will continue into pre-glacial times (at least to earliest Oligocene) ? to address basin configuration/topography at the onset of the glaciations and the role of tectonics and climate in the basin evolution. REQUBE will use sedimentological data in addition to foraminifera assemblages and seismic data to interpret palaeo-depositional environment including estimates on palaeo-water depth. Chronology will be determined using a multiproxy dating approach (amino acid and strontium isotope analyses) taking into account reworking and hiatuses within the record. This will also allow REQUBE to answer questions relating to the cumulative effect of uplift/erosion/unloading in the sediment source area and the deposition/loading/subsidence in the basin depocenters (the sink) and whether the additional loads have affected the maturation and migration of hydrocarbons, regional and local tilting of trap, and sealing potential of caprocks and the reservoir quality in the area.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum