Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av id og lokaliseringsmerke.

Alternativ tittel: id og lokalisering

Tildelt: kr 0,17 mill.

Nothing to show

Vi ønsker å undersøke muligheter for å utvikle en ny type ID-merke til gris, som er tilgjengelig for alle individer i en bestand. Dette merket skal kunne identifisere og lokalisere individet. Det skal også trådløst kunne måle parameterverdier som, i en avlssituasjon, er viktige å observere. Pustefrekvens, hjerterytme, temperatur, bevegelse, er alle eksempler på målbare verdier som både til sammen og hver for seg, kan være tilstandsindikatorer. Vi skal finne løsninger på FoU-utfordringene som forbindes med å merke en gris. Øvrige husdyr, som for eksempel en katt, har pels som skaper en naturlig adskillelse fra resten av fysiologien, hvor et id-merke enkelt kan innsettes. Innsetting i en gris vil være forbundet med store utfordringer både fordi en gris ikke har pels men også fordi underhudsfettet er en del av kjøttproduktet som selges. Om implanterte enheter hadde vandret fra injiseringspunkt for å bli funnet igjen av en konsument vil dette få store konsekvenser for hvordan publikum aksepterer produktet.Et iøenfallende og stort merke som er festet utenpå vil vekke nysgjerrighet, misunnelse og skape småkrangling, og vil høyst sannsynlig bli bitt av.Et stort, utenpåfestet merke vil lett kunne bli slitt av fordi grisens morfologi skaper utfordringer ift å feste en enhet på dyret.Et merke som skal være hensiktsmessig, praktisk og anvendbart må kunne festes permanent på grisen og følge individet gjennom et helt livsløp. Dette tilsvarer for en slaktegris 5-6 måneder. Grisen vokser dessuten ca 0.8 kg om dagen,så et ytre festet merke må tilpasses grisens vekst og gi rom for strekk. Å utvikle et tilbud for merking av gris vil effektivisere og forenkle både avlsarbeid og produksjonsstyring fordi det gir rom for individkobling og nye muligheter for registrering og sortering av levende gris. Et produkt vil brukes for å lokalisere og identifisere gris for tettere individoppsyn, bedre dyrevelferd, økt trivsel og mulighet for intervensjon på uønsket utvikling.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram