Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EMBRC-Norway: The Norwegian Node of the European Marine Biological Resource Centre

Alternativ tittel: Det norske noden i The European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-Norway)

Tildelt: kr 26,3 mill.

EMBRC-Norway utgjør den norske noden i den felles-europeiske infrastrukturen EMBRC-ERIC (European Marine Biological Research Centre - European Research Infrastructure Consortium), og består av sentrale nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen det marine biologiske fagområdet. Det ledes av Universitetet i Bergen (UiB), med Havforskningsinstituttet (HI), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), Norsk Institutt for vannforskning (NIVA), Norges arktiske universitet (UiT), og NOFIMA som partnere. Samarbeidet i den nasjonale noden og EMBRC-ERIC er tuftet på grunntanken om at det er hensiktsmessig at de beste institusjonene innenfor respektive fagområder tilbyr tilgang og tjenester til andre brukere. EMBRC-Norway vil tilby et sett med komplementære fasiliteter som gir muligheter for nasjonale og internasjonale brukere til å gjennomføre forsøk med en rekke biologiske organismer under kontrollerte betingelser. Det vil også bli lagt til rette for innsamling av biologisk materiale fra spesifikke habitater og modellorganismer fra spesialiserte laboratorier. Infrastrukturen vil være relevant og aktuell for et bredt spekter av brukere: fra næringslivsaktører innen anvendt forskning og utvikling i bl.a. næringsmiddelindustri, fiskeri og havbruk, til spesialister og forskere innen bl.a. marinbiologi, molekylærbiologi, genetikk og genomikk. Det biologiske materiale som samles inn fra infrastrukturen vil i samarbeid med brukerne være gjenstand for ulike biologiske og kjemiske analyser for å avdekke alt fra nye forretningsmuligheter (blue growth) til grunnleggende ny biologisk kunnskap. EMBRC-Norway har som mål å ytterligere styrke posisjonen til norsk marin forskning og næringsliv gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig utnyttelse av våre marine levende ressurser.

The Norwegian node of the EMBRC-ERIC integrates seven marine research institutions which will offer access to diverse marine ecosystems and organisms and to a broad range of research facilities, to both the Norwegian and the European scientific community. The focus of the infrastructure upgrades and development is on facilities and equipment that allow experimental studies under controlled or semi-controlled conditions: (1) A particularly attractive component of EMBRC-Norway is a panel of complementary facilities which permit testing of how different marine organisms respond to changes in biological, physical and chemical parameters under close-to-nature conditions. The upgrade of these facilities will provide the capacity and instrumentation to conduct multiple stressor experiments combining multiple parameters, currently a key challenge for research on ecosystems and environmental changes. (2) EMBRC-Norway will provide optimized facilities and equipment for basic and applied research on the biology of fish and invertebrates with particular focus on species relevant for aquaculture and fisheries. With such improvements, the EMBRC-Norway infrastructure platform will allow one to address two grand societal challenges; environmental change and sustainable food security. EMBRC-Norway will also become a prominent forum for Norwegian marine researchers and trigger new collaborations with continuous information to the main users, including the public. In line with strategic documents of the Research Council of Norway (Priority Initiatives for 2015) and the European Commission (Horizon 2020 -Societal Challenges) the new research infrastructure will strengthen the power and quality of Norwegian marine research and seed innovation for a knowledge based exploitation and preservation of marine living resources.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder