Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsteknologi og prosess for Hurtigtester

Alternativ tittel: Production technology and processes for point-of-care tests

Tildelt: kr 0,50 mill.

Forprosjektet ønsker å utvikle et hovedprosjekt for å opprette produksjonsteknologi og prosess av hurtigtester i Norge, som er kommersielt tilgjengelig for diagnostiske bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Resultatet av forundersøkelse skal lede til et hovedprosjekt som skaper mulighetene til produksjon av slike tester i Norge som en etablert prosessindustriell plattform.

Forprosjektet ønsker å utvikle et hovedprosjekt for å opprette produksjonsteknologi og prosess av hurtigtester i Norge, som er kommersielt tilgjengelig for diagnostiske firma nasjonalt og internasjonalt. Forprosjektet vil ha som mål å undersøke eksisterende og fremtidig teknologi innen produksjon av hurtigtester, overføre eksisterende teknologi, samt definere det eksisterende behovet nasjonalt og internasjonalt for slik kompetansekrevende produksjon. Man vil ta utgangspunkt i utviklingen til Gentian AS av en ny familie hurtige, billige diagnostiske tester for diagnostisk overvåking hos HIV pasienter. Dette prosjektet har som mål å utvikle den første prototypen humane diagnostiske tester og for å utvikle dette til et kommersielt produkt, men prosjektet muliggjør ikke produksjon av komponenter til og/eller denne testen i Norge. Resultatet av dette prosjektet bør kunne produseres i Norge om det etableres en prosessindustriell plattform for produksjon av slike tester i Norge. I samarbeid med Norwegian Antibodies AS, et av verdens største produsenter av dyrevennlige høne antistoffer for det diagnostiske markedet, vil hovedprosjektet kunne tilby sine kunder ferdige diagnostiske tester basert på samme høne antistoffer. Norwegian Antibodies har gjennom en årrekke levert antistoffer til flere av verdens største diagnostiske firma, men ser markedspotensial med å kunne øke sin portefølje til ferdige hurtigtester produsert i Norge. Prosjektet vil bidra til å skape en kompetanse i Norge som vil forankre fremtidige arbeidsplasser i Norge for fremtiden. Det er per dags dato flere eksempler på kompetansebedrifter i Norge som er forsøkt flyttet ut av landet, men som ikke har latt seg gjøre på grunn av den gode kvaliteten og fokus på kunnskap som er i norske produksjonsbedrifter.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena