Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av nye fotokatalysatorer for rensing av vann

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

273027

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Organisasjon:

Geografi:

KeraNor har i en periode utviklet dopede fotokatalysatorer, med deltakelse av bl.a. NTNU. I denne utviklingen er det utviklet, fremstilt og testet en rekke dopede katalysatorer. Imidlertid har vi nå i siste fase av denne utviklingen sett at den dopede katalysatoren ikke er optimal. Vi ønsker derfor å videreutvikle denne fotokatalysatoren. Forprosjektet vil bli brukt til å etablere et konsortium for et NANO 2021 prosjekt til søknadsfristen i2017, samt å begynne å se på nye materialer og fremstillingsmetoder for denne fotokatalysatoren. I startfasen vil følgende 2 linjer bli undersøkt: 1. Teste om doping av andre elementer og endrete fremstillingsmetoder kan optimalisere katalysatoren i vandig miljø og eksponert for UV-belysning, og 2. Studere immobiliseringen (belegging uten å forringe de katalytiske egenskapene) av slike fotokatalytiske materialer, samt å teste stabiliteten til materialet.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale