Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Alternativ tittel: Mer effektiv og miljøvennlig veibygging

Tildelt: kr 10,0 mill.

Oppdatering for 2021 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har akselerert, med 9 vitenskapelige artikler publisert. Ytterligere 2 bacheloroppgaver og 3 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Totalt 107 studenter har gjennomført sitt avsluttende bachelor- eller masterprosjekt innen MEERC så langt. Et næringsrettet FoU-resultat som er oppnådd, er utviklingen av en metode for rehabilitering av en betongbru som ble skadet under bygging. Metoden går ut på å bruke Ultra High Performance Concrete (UHPC), som er et viktig forskningsfelt innen en av MEERCs arbeidspakker. Vha denne metoden unngår man å rive og gjenoppbygge brua, da skaden ikke lar seg utbedre ved konvensjonelle metoder. De to prøveveistrekkene for fullskala utprøving av totalt 29 alternative løsninger for forenklet veivedlikehold og økt bruk av stedlige masser som ble opprettet i 2020, er nå i uttestingsfasen. Resultatene foreløpig er at samtlige prøvefelt viser klart mindre tegn til degradering enn resten av veien, hvor ingen tiltak ble gjennomført.

MEERC is based on an agreement on innovation, entered by the partners University of Agder (UiA) and Nye Veier AS (NV). (UiA is correspondingly cooperating with Statens Vegvesen (NPRA) on related topics, covering education, evaluation and R&D - including several PhD-projects). The main scope is approached through 4 WPs, focusing on areas identified in 4 workshops including more than 150 industrial stakeholders. The WPs are: Industrialization, Environment, Implementation and Digitalization. MEERC includes researchers from NTNU, SINTEF, NIVA and HiOA. All WPs are required to relate to national/international networks. An organizational chart shows network for each WP present at project start-up. A total of 20-25 scientific papers are expected to be internationally published in journals and conferences, based on MEERC. All 5 PhDs are requested to implement international secondments. MEERC will benefit society through getting better roads at lower cost and environmental impact. Another benefitted group is construction industry, who is included in all processes. Industry will gain competence and competitive advantages on the scoped areas, and awareness on how to benefit from future R&D. UiA is gaining by improving education programmes in Civil and Structural Engineering (C&S-Eng), BSc and MSc level. MEERC will potentially influence 20 subjects (233 ECTS). A table showing 53 intersection points between WPs and subjects indicates potential for massively influencing curricula. MEERC is vital in supporting the permanent establishment of C&S-Eng as focus area under the PhD-program in Technology. This is under implementation, presently comprising 10 PhD-fellows (potential NFR-funded PhDs from MEERC not included). Four of these are industrially funded, two are strategically allocated by board to honour alignment with strategy. Adding to these through NFR-funding in MEERC, will be fundamental.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger