Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Useful Arctic Knowledge: Partnership for research and education.

Alternativ tittel: Nyttig kunnskap om Arktis: partnerskap innen forskning og undervisning i tverrfaglige temaer.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Hovedmålet i UAK-prosjektet har vært å etablere langsiktig samarbeid mellom undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada innenfor utvalgte temaer i Arktis som er: (1) Studier av naturlige og menneskeskapte faresituasjoner, hvordan disse kan overvåkes og hva som må gjøres for å minske risiko og konsekvenser. (2) Status og endring av støynivået i havet siden dette er påvirket av skipstrafikk, turisme og ressursutnyttelse i Arktis. (3) Tverrfaglig data-innsamling og data håndtering er tema for en workshop hvor både forskere og data eksperter får trening i utvikling og bruk av integrerte observasjonssystemer. Det vil bli et økende behov for undervisning innenfor datahåndtering siden datamengden vil øke dramatisk i de kommende årene. (4) Lokale observasjonssystemer som er viktige for lokalsamfunnet er under utvikling i mange Arktiske regioner og forventes å spille en viktig rolle i framtidige observasjonssystemer. (5) Kommunikasjon og formidling av forsking mot lokalsamfunn og andre aktører som trenger kunnskap om Arktis. Aktivitetene i prosjektet har bestått av forskerskoler med feltarbeid, workshoper/kurser i datahåndtering og skriving av artikler, publikasjoner, kommunikasjon og formidling, og utvekslingsreiser. Den første forskerskole ble gjennomført i Longyearbyen i desember 2018 med 14 forelesere og 15 studenter. Temaet var tverrvitenskapelig forskning og samarbeid mellom forskning og lokalsamfunn. Videre ble det arrangert to vellykkede forskerskoler som del av tokt med kystvaktskipet KV Svalbard, i 2020 og 2021. Den første toktet hadde fokus på bruk av oseanografiske, akustiske og optiske målinger i Storfjorden, hvor studentene samlet inn og prosesserte data fra instrumentene. Det andre toktet andre foregikk i et område nord for Svalbard dekket av sjøis. Studentene fikk undervisning og trening i å bruke instrumenter til å skaffe data fra sjøisen og vannmassene under isen. Videre ble det brukt drone med kamera til å ta høyoppløselige bilder av isen, og undervannskamera på en ROV ble brukt til å observere undersiden av isen, der blant annet mengder av isalger ble funnet. Satelitt SAR data ble nedlastet daglig for regional kartlegging av isen og planlegging av in situ målinger på utvalgte isflak. SAR dataene ble lastet ned i nær sanntid, som var viktig for isnavigasjon og tidsplanlegging under toktet. Oseanografiske målinger ble innhentet med profilerende instrumenter (CTD og XBT) og bunnforankrede rigger som ble tatt opp under toktet. En akustisk bøye ble satt ut for å måle bakgrunnsstøyen under isen i løpet av toktet. Drivende isbøyer fra International Arctic Buoy Program ble satt ut for å måle isdrift i løpet av det kommende året. Etter avsluttet tokt hadde begge forskerskolene opplæring i håndtering og publisersing av dataene. Aktivitetene ombord i isbryteren og på isen ble dokumentert på video og senere redigert til bruk i undervisning og i generell formidling av Arktisk forskning. Flere populærvitenskapelige videoer som ble pubulisert på Youtube. Forskerskolen inkluderte samarbeid med NORCE, Meteorologisk Institutt og CIRFA-prosjektet på Universitetet i Tromsø. Under toktet hadde studentene i oppgave å organisere og arkivere de ulike dataene slik at de kunne prosesseres og analyseres i ettertid. Datahåndtering på tvers av fagdisipliner er nytt for mange studenter og kompetanse på dette området vil være nyttig i fremtiden. Forskerskolene hadde deltagelse fra 10 – 12 studenter og yngre forskere og 6 – 8 instruktører. Rapporter fra alle tre forskerskolene er publisert. Der har vært arrangert to workshoper av partnere i USA og Canada i 2018 og 2019, hvor de fleste partnerne inkludert studenter deltok. I Longyearbyen har det vært flere workshoper der målet er å forbedre samarbeid mellom lokalsamfunnet og forskermiljøene på Svalbard. Arbeidet involverer en bredere gruppe av forskere, som inkluderer arkeologer som driver kulturminne forskning og medlemmer i Svalbard Social Science Initiative. En annen formidlingsaktivitet var deltagelsen på 4-dagers turen med turistskipet Nordstjernen rundt Svalbard. Her hadde NERSC dialogmøter med mange ulike grupper som bor eller har tilknytning til Svalbard angående klima og miljøutfordringer og hvordan man kan samarbeide for en bærekraftig utvikling i regionen. Målet med kommunikasjonsaktiviteten er å gjøre arktisk forskning mer relevant for lokalsamfunnet og støtte opp under tilpasningen til klimaendringene og nye økonomiske utfordringer på Svalbard. I Bergen har NERSC arrangert to workshoper om data håndtering og et kurs i skriving av populærvitenskapelige resultater. Etter at pandemien var over kunne det gjennomføres flere utvekslingsreiser til USA og Canada, der målet var å etablere et større nettverk av partnere og planlegge videre samarbeid som del av nye prosjekter som starter i 2023. Et oppfølgingsprosjekt, UAK-2, vil fortsette med fokus på trening, samarbeid og innovasjon innenfor havobservasjon.

The project has contributed to the following outcomes and impacts according to the goals of the INTPART programme: (1) The main outcome is that international partnerships have been established with leading research and education institutions in USA and Canada within marine science and technology. This partnership has helped NERSC and the other Norwegian partners to increase their competence and expertise in specialized fields of their research. The partnership is expected to be long-term since the follow-up project UAK-2 under INTPART will support further collaboration within the partnership in the next five years. (2) The coupling between new results in marine science and education on undergraduate and graduate level among the partner institutions has been strengthened during the research schools and workshops where teachers and students work closely together. (3) Collaboration with industries (ocean technology companies) and public organisations (the Norwegian Coastguard and the Norwegian Meteorological Institute) within the partnership is growing, which will be further developed in the UAK-2 follow-up project from 2023 to 2028 (4) A concrete outcome of the partnership has been the Horizon Europe project which will follow up the H2020 project INTAROS by further developing Arctic ocean observing systems in the next five years.

UAK will develop long-term collaboration between Norway, Canada and USA to improve multidisciplinary in Arctic research and education. AUK is focussed on selected topics of importance to local communities and operators in the Arctic, namely the nature of natural and human-made hazards and ocean acoustic environment, all of which can have significant negative impact. The research and training activities will be implemented through Research School, workshops and exchange visit program for PhD students, Post-Docs and senior scientists. UAK will contribute to establishment of educational programs within Arctic research supporting the cross-disciplinary activities in INTAROS. The traditional education programs at Norwegian Universities are primarily domain specific e.g. natural science, social sciences, scientific data management, and community based monitoring. UAK aims to bring in more multi-disciplinarity into education programs at the involved Norwegian universities. In UAK we will address the following topics 1) Cross-disciplinary data management and integration. 2) Natural and man-made hazards 3) Ocean acoustic environment 4) Community based monitoring 5) Communication between research and communities The partnership consists of Nansen Environmental and Remote Sensing Center, University in Bergen - Earth Science, Western Norway University of Applied Science, The Norwegian Meteorological Institute, University of Colorado, University of Manitoba, and University of Calgary. In 2020 three new partners from Canada and USA joined the project:Carleton University, Scripps Institution of Oceanography (SIO), and Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) have all undergraduate and graduate educational programmes within the topics of the UAK project. The will contribute to the exchange of young scientists and the training activities in the last year of the project

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research