Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating global mental health with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Alternativ tittel: Integrere analyseverktøy med hjerneavbildning og genetikk i mental helse forskning og utdannelse

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektet fokuserer på opplæring av fremtidige forskere innen mental helse, og er basert på Center of Excellence NORMENT (Universitetet i Oslo) og dets team med kliniske, hjerneMRI og genetiske forskere, og samarbeidende forskningsprosjekter med University of Cape Town (UCT), Sør-Afrika og deres komplementære forskerteamet. Den første delen av prosjektet fokuserte på å etablere infrastruktur og igangsette interaksjoner og samarbeide. Vi begynte å jobbe med studenter og veiledere innen psykisk helseforskning på tvers av de to partnerinstitusjonene i Norge og Sør-Afrika. Den andre fasen inkluderte en serie med felles workshops og utveksling av forskere. Spesielt har masternivå, doktorgradsnivå og veileder vært aktive med samarbeidsprosjekter. Opplæring i MRI bildebehandling og stordata analyseverktøy i Oslo for UCT-forskere, og opplæring i trans-kulturelle effekter på alvorlige psykiske lidelser er inkludert i de felles prosjekter. Videre er forskningsprosjektene integrert med utdannings- og formidlingsaktiviteter i målrettede workshops og tverrnasjonale. Dette har resultert i økt kompetanse og flere prosjekter har generert nye forskningsresultater. Corona-pandemien reduserte muligheten for fysisk utveksling, og tvunget oss til å flytte våre samarbeidsaktiviteter til virtuelle møter. Videre har de stordata analytiske prosjektene blitt støttet av ny datalagrings- og beregningsinfrastruktur som gir samarbeidende forskere tilgang til data og nye analytiske verktøy. Dette har også redusert behovet for lange flyreiser til fysiske besøk og forsker-utvekslinger. I den siste fasen av prosjektet har vi oppnådd konkrete resultater gjennom bidrag til det internasjonale ENIGMA hjerne-avbildningskonsortiet med deltakere fra hele verden, hvor studenter fra prosjektet har gjort analyser og skrevet artikler. Vi har også igangsatt et større opplærings og fagutviklingsprosjekt i UCT, hvor det er er planlagt en større satsing på voldsproblematikk og psykiske lidelser.

The project has developed new knowledge about causes and mechanisms of complex human diseases, focusing on psychiatric disorders. The large increase in immigrants to Europe from Africa, with high risk of mental illness, makes it crucial to obtain knowledge that can be used to prevent development of mental illness among immigrants. Thus, new transcultural knowledge is important for the health care sector and society. We have gain new knowledge about brain and genetic mechanisms involved in mental illness, and new statistical / bioinformatics tools. The current project has improved the education of our future scientists within NORMENT centre, based on frontline collaborative research projects with UCT. The program has developed a strong synergy between the brain imaging genetics and analytical expertise of NORMENT; and the clinical and global health expertise at UCT. We have organized a series of courses, meetings and research exchange between UiO and UCT Improved quality of mental research in both sites based on translational expertise. The project has initiated a series of new projects and grant applications with researchers from UCT and collaborating African institutions.

Mental disorders are ranked among the leading causes of the burden of diseases worldwide. Thus, identifying their underlying pathophysiology is imperative and can lead to major health benefits. The project focuses on education of our future scientists within mental health. It is based on the Centre of Excellence NORMENT (University of Oslo, UiO) and its clinical, brain imaging and genetics teams, and frontline collaborative research projects with University of Cape Town, (UCT), South Africa. The main purpose is to combine mental health research in Norway (UiO) with complementary research in South Africa (UCT), and integrate with education to train the next generation of mental health researchers who need expertise in imaging and genetic tools as well as transcultural clinical expertise. The project will leverage the non-diverse Scandinavian (UiO) and the relatively highly diverse African (UCT) genetic populations, as well as the complementary clinical research of the two partners. The project will develop a strong synergy between the genetics and imaging expertise of NORMENT; and the transcultural expertise at UCT. We will integrate education and research about brain and genetic mechanisms involved in mental illness, to form a strong framework for excellent research. The education and training proposed in this grant naturally build on the infrastructure and expertise from UCT, combining genetics and brain imaging with transcultural aspects, three areas of importance for NORMENT. The project builds on existing collaboration between UiO and UCT, and will extend this into Life Sciences, which is currently growing rapidly as a result of technological developments. However, technology must be combined with clinical and cultural expertise to understand mental illness. The project will apply new analytical methods for big data, and interpret the findings in a clinical setting. The project provides a framework for long-term collaboration at the institutional level.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research