Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Åpen kommune

Tildelt: kr 0,30 mill.

Trondheim kommune har vedtatt "Vi er en åpen kommune" som mål for perioden 2017-2020. En tilsvarende ambisjon ligger i Steinkjer kommunes slagord "Åpen, lys og glad". Trondheim kommune jobber dessuten med en ny ledelsesplattform, der lederskapets betydning for mobilisering av idéer og ressurser hos eksterne aktører vektlegges. Åpenhet utfordrer måten kommunene ledes, organiseres og styres på, og inviterer samtidig til nye former for stimulering av engasjement og aktivitet som kan gi innovasjon. Åpenhet handler derfor om mange forhold: gjensidig læring, informasjonsdeling, beslutningstaking; samarbeid med ulike eksterne partnere som supplement til og utfordrer av egne tjenester; publisering av data som grunnlag for ny bruk og nye løsninger; følgeforskning, og ikke minst; tilrettelegging for innbyggerengasjement i utforming og gjennomføring av tjenester. Ambisjonenen om åpen kommune har implikasjoner for mange områder. I tråd med det skal forprosjektet legge grunnlag for et innovasjonsprosjekt der målet er å utvikle en ny modell for arbeidet med å bli åpne, transparente, delende og inkluderende kommuner. Arbeidet må skje innenfor rammen av demokratiet, og forventningen er at det skal støtte utviklingen av mer smidige og eksperimenterende kommuneorganisasjoner. Åpen kommune er et sammensatt prosjekt, og det vil være behov for å integrere teoretisk tenkning fra flere forskningsområder. En særlig utfordring ved etablerte innovasjonsperspektiv, er at de ikke tar hensyn til den politiske hverdagen som kommunen virker i. Dette hensynet må ivaretas i innovasjonsprosjektet. For å omforme teori til en anvendelig utviklingsmodell skal innovasjonsprosjektet åpne flere "vinduer" inn i kommunenes pågående utviklingsarbeid. Trondheim og Steinkjer kommuner vil legge vekt på erfaringsutveksling med andre bykommuner som søker større åpenhet. Gjennom skriftlige og muntlige bidrag skal kunnskapen som utvikles også gjøres tilgjengelig for dem som måtte være interessert.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren