Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Subsurface Carbonate CO2 Storage and Security

Alternativ tittel: Nanopartikler for stabilisering av CO2-skum for kombinert lagring og energiproduksjon fra modne oljefelt

Tildelt: kr 7,0 mill.

Globale energistrategier må gjenspeile dagens klimautfordringer, og CO2-lagring er en storskala industriell løsning for å redusere utslipp av CO2 fra fossile kilder. Forskningsprosjektet fokuserer på lagring av CO2 i karbonat reservoarer, hvor lagringskapasitet og sikkerhet er sterkt påvirket av den strukturelle integriteten. Karbonatbergarter er ekstremt reaktive, og sammen med deres svært heterogene porestruktur, representerer de komplisert reaktivt transportproblem for CO2 lagring. Prosjektet har så langt fokusert på eksperimentelle målinger av CO2 strøm, både på poreskala og på kjerneskala. Medisinsk visualisering blir brukt til å få innsikt i fortregningsmekanismer og oppløsning av bergarten under reelle reservoarbetingelser. Prosjektet har også utarbeidet en ny strømningsrigg for å kunne visualisere og studere CSS.

-

Geological CO2 storage security is determined by the structural integrity of the storage formation and the migratory patterns of the sequestered CO2. This research proposal focuses on the final step in the CCS (carbon capture and storage) value chain - injection and subsurface storage of CO2 - with emphasis on carbonate geological systems. Carbonate rocks are extremely reactive, and coupled with their highly heterogeneous pore structure, present a tremendously complicated reactive transport problem. Current lack of understanding in reservoir structural integrity and CO2 migration cast doubt on estimations of long-term geologic CO2 storage. For years, reactive transport through carbonate porous media has been modeled as a simple function of reaction and advection. We recently investigated reactive transport in carbonate media and found that the reaction product, CO2, forms a separate, wetting phase during carbonate dissolution that engulfs the carbonate grain and prevents further local reaction. This mechanism was not described in the literature, and the discovery of the new phenomenon impacts estimation of preferential CO2 flow path in carbonate storage formations. The project will expand the existing knowledge on this topic to convince the public that subsurface CCS is vital for a transition to a less fossil-fuel dependent society. The proposal has two work packages that emphasize flow and CO2 trapping mechanisms in a carbonate geological storage site at two different length scales using new, sophisticated experimental tools developed by the research team: 1) pore-scale reactive flow in geochemically representative µ-models; and, 2) reactive flow patterns on core-scale using explicit CO2 tracking with positron emission tomography. The CCS context of the research project will naturally focus on flow in CO2 storage sites, but the research will also be highly relevant for groundwater flow, deposit of radioactive waste, oil recovery, and contamination in soils.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering