Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innbyggere som kilde til innovasjon

Tildelt: kr 0,30 mill.

Vi ønsker å fremme glede og glød i samskaping og lettere gå fra uforpliktende idé til nyttiggjort innovasjon! Målet er å ta i bruk innbyggeres og ansattes ideer på en måte som forløser skaperkraft, optimisme og pågangsmot ved å utvikle en helhetlig løsning for samskaping mellom kommunen og innbyggerne basert på innbygger- og ansattgenererte innovasjonsideer. Forskning på innovasjon og medvirkning peker på utfordringer med å synliggjøre effekten og behandlingen av innbyggeres ideer som blir tatt i mot eller generert i medvirkningsprosesser. Øvre Eiker kommune har jobbet med medvirkning i en årrekke, men har gjennom intervjuer med deltakende innbyggere sett at oppfølging av (gjentatte) bidrag kan medføre en viss "medvirkningstrøtthet". Det er derfor viktig å finne helhetlige løsninger som tar i bruk digitale verktøy, organisasjonskultur og formelle prosesser som virkemidler for å opprettholde og fostre engasjementet for å delta. Denne utfordringen deles antakeligvis av mange kommuner, og det er derfor nødvendig å kartlegge om noen har funnet gode løsninger på hele eller deler av problematikken. Hvorvidt og eventuelt hvordan dette er løst andre steder vil gi svar på hva som er riktig vei videre. Manglende løsninger vil gi grunnlag for å jobbe med helt nyskapende tilnærming. Gode del-løsninger kan kobles sammen på nye måter til en helhetlig løsning. Begge tilfeller vil gi grunnlag for et videre innovasjonsprosjekt. Dersom vi finner gode helhetlige løsninger i andre kommuner, nasjonalt eller internasjonalt, vil disse kunne kopieres eller tilpasses.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren