Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Alternativ tittel: Tracking av individuelle forskjeller i utvikling av matematiske ferdigheter. Samspill mellom ferdigheter, motivasjon og positiv selvfølelse.

Tildelt: kr 4,4 mill.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av prosjektets tre første år har vi målt barnas prestasjoner i første, andre og tredje klasse, innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i tillegg til matematikkmotivasjon og følelser. Rundt 100 barn har også utført eye-tracking-oppgaver. Covid-19 har påvirket datasamlingene våre slik at den tredje datasamlingen våren 2020 ble kansellert. Totalt klarte vi å samle inn data fra fire tidspunkter. For øyeblikket utfører vi dataanalyser i henhold til våre forskningsspørsmål, og er i ferd med å skrive flere tekster til vitenskapelige publikasjoner. Sju masteroppgaver som er knyttet til prosjektet er fullført. De siste årene har vi presentert våre forskningsresultater på flere internasjonale konferanser. Sammendrag for alle masteroppgaver og presentasjoner er publisert på prosjektets nettside: https://www.iseenumbers123.com. Nettstedet gir også informasjon og en video om prosjektet, bloggtekster om fremdriften og informasjon om utviklingen av tidlige matematiske ferdigheter, matematikkvansker, motivasjon og følelser for foreldre og lærere. All tekst på sidene er tilgjengelig på norsk, engelsk og finsk.

-

It was recently demonstrated that 22.3% of Norwegian adolescents do not have the numeracy skills needed to take full advantage of employment opportunities and to handle critical daily life activities (OECD, 2016). Currently, there is little knowledge about the interplay of factors that contribute to numeracy development, especially in the early years of schooling, the time when the building blocks for the later numeracy competence are formed. This research focuses on tracing individual differences in children's numeracy development from Grade 1 to Grade 3 (N = 300). The focus is on the developmental interplay between skills (numeracy, language and executive functions), motivation (interest and competence perceptions) and well-being (school value and math anxiety). It is assumed that distinct subgroups of children with different profiles regarding their skills, motivation and well-being can be identified in the first grade. Of interest is also the stability and change in these profiles over time, from Grade 1 to Grade 3. Furthermore, it is expected that different developmental trajectories in numeracy (e.g., children with rapid, slow or untypical development) are found, and early markers that best predict these developmental trajectories, and further protect for unfavourable numeracy development, can be identified. Novel technological and methodological approaches are used. Children's numeracy development is investigated in depth using eye tracking technology in certain numeracy tasks, physiological responses (heart rate and skin conductance) are measured during numeracy tasks in relation to math anxiety, and person-centred methods and latent growth analyses are applied in statistical analyses. As an implication for education, the findings can form the basis for development of interventions (e.g., educational games) relevant for children's numeracy development, especially concerning those children at risk for unfavourable numeracy developmental path.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren