Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018

Alternativ tittel: Tenne på kunnskapsutbytte: Verdens urfolks forsknings- og utdanningskonferanse 2018

Tildelt: kr 99 999

Konferansens Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018, har som formal å samle urfolksforskere I ulike disipliner der de deler sine erfaringer og kunnskapsproduksjon med hverandre. Årets tema har tatt utgangspunkt i de fagfeltene som Sámi allaskuvla underviser og forsker i, språk, duodji (kunst og håndverk), diskusjoner om hva som opptar urfolkssamfunn, urfolks journalistikk, undervisning og pedagogikk. Samisk høgskole er med i urfolksnettverket WINHEC, World Ingigenous Higher Education Consortium. Dette er et konsortium der urfolksinstitusjoner og organisasjoner søker medlemsskap. The World Indigenous Research Alliance (WIRA) er en allianse under WINHEC paraplyen som legger vekt på forskning som tar utgangspunkt i urfolks erfaring og kunnskapsgrunn. Hvert tredje år holdes en WIRA-konferanse. Medlemmene i WINHEC søker om å arrangere forskningskonferansen, og i 2015 søkte Sámi allaskuvla om å arrangere konferansen 2018. Konferansen er delt opp i en planleggings og gjennomføringsfase. Innen bestemte temaer inviterer vi forskere til å sende inn abstrakt til konferansen, som vill bli presentert i paralelle sesjoner. Utover dette er det også planlagt sidearrangement, blant annet masterstudentpresentasjoner. For å få urfolksforskere til å delta, er en hjemmeside opprettet slik at vi kan invitere forskere til å sende abstrakt, vurdere og velge ut de som skal delta, og holde kontakt med deltagerne. Tidlig i prosessen blir også hovedtalere invitert. Vi forventer oss mellom 100 og 150 deltagere fra urfolksverdenen.

WINHEC (World Indigeanous Higher Education Consortium) is a worldvide indigenous organisation, which Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences (SA) is member of. Part of WINHEC is WIRA (The World Indigenous Research Alliance, which works with indigenous research worldwide. Every third year during the Annual meeting of WINHEC, there is a academic conference. 2018 is SA host for the conference. The conference is named Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018. The themes of the conference are within the research and education profile of SA. The scope of the conference embraces disciplines as: Traditional Craft and Contemporary Design, Indigenous Language, Indigenous Education, Media and Journalism, and Protection and Management of Environmental and Traditional Resources. During the conference, there will be two invited keynote speakers, and several parallel sessions and side events. We have invited researches and educators both within the WINHEC umbrella and internationally overall to submit abstracts to the parallel sessions, as well as researchers from entire Sápmi. We expect about 100-150 researchers and educators as well as master and doctorate students attending the conference, from all over the world. A project group is established, which works closely with the WIRA board, plan the academic program, functions as previewers to the abstracts, and have the overall responsible for the conference. As the hosts of the conference, we emphasize the use of indigenous languages as research language. As hosts this implies to promoting Sámi language as research- and education language, and use of language as a method for building Sámi and indigenous research approaches and perspectives. It will facilitate discussion and comparison of the situations for other indigenous languages, and promote scientific publications in indigenous languages. There is no datacollection plan, as there is no data collected.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet