Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation

Alternativ tittel: Den norsk-kinesiske innovasjonsplattformen på bærekraftig byutvikling

Tildelt: kr 4,3 mill.

URBAN-NORWAY-CHINA bidrar til samarbeid om bærekraftig byutvikling mellom Norge og Kina, basert på studentoppgaver, læring mellom byer, og Nordic Edge China. Studentene deltar i kinesiske bylaboratorier, bidrar til en database med suksesshistorier om samarbeid mellom EU og Kina innenfor bærekraftig byutvikling, og samler disse erfaringene i en forsknings- og innovasjonsagenda om samme tema. Studentene presenterer sine resultater under Nordic Edge China. Videre har vi organisert studiebesøk, kunnskapsutveksling og treningsopplegg for samarbeidspartnere og beslutningstakere i de kinesiske bylaboratoriene og de norske smartbyene Trondheim og Stavanger. Vi organiserer et årlig Nordic Edge China-arrangement (Kina/Stavanger/online), med sesjoner om åpen urban innovasjon; rundebordsdiskusjoner mellom byer, næringsliv og forskning; workshops om verdien av partnerskap mellom byer; og utvikling av scenarier for samarbeid om bærekraftig byutvikling mellom Norge og Kina. Vi kommuniserer resultatene gjennom 3 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner med norske og kinesiske forfattere; en årlig rapport med fakta og referanser, retningslinjer og prosedyrer, fortellinger og god praksis, som kommer til å være åpent tilgjengelig på prosjektets nettside, for å fremme oppskalering og replikasjon; en nettside, sosiale medier og nyhetsbrev med nyheter om prosjektet og dets partnere. På grunn av COVID-19 er alle aktiviteter i 2020-2021omgjort til digitale formater. Store arrangement som Nordic Edge China og sommerskolene ble avlyst i 2020. I 2021 ble Nordic Edge China gjennomført digitalt.

-

URBAN-NORWAY-CHINA supports cross-cultural and cross-disciplinary cooperation between Norwegian, Chinese and international students and experts within the EU-China Partnership on Sustainable Urbanisation, in particular H2020-funded projects TRANS-URBAN-EU-CHINA and URBAN-EU-CHINA. The project enriches these innovation activities by connecting students to them, through courses, assignments, exhibitions and similar actions. Beyond H2020, the project connects to the new Horizon Europe programme, and in particular the EU Mission on Climate-Neutral and Smart Cities, and the New European Bauhaus initiative. URBAN-NORWAY-CHINA will: (1a) Organise Experts in Teamwork-inspired courses with students from NTNU, China and other international universities, to contribute to Urban Living Labs and Reference Cities, the EU-China Research and Innovation Agenda, and the Evidence Base on climate-neutral and socially innovative cities. The students analyse and help develop existing Living Labs and demonstration projects; create knowledge boards for data gathering, knowledge sharing and creation among urban authorities, real estate developers, public service providers and citizens; and extract their main success criteria, document processes and outcomes. Where possible, the activities are hosted on-site in Chinese cities, with study visits, interviews with decision makers and stakeholders, field work and desktop research. In 2021, we used Norwegian cities for field studies due to international travel restrictions. Online activities are organised when on-site ones are not possible to perform; (1b) In 2022, the courses are supported by a cross-disciplinary, cross-cultural student think/do tank on how to create climate-neutral cities that are sustainable, inclusive and beautiful. The students can participate individually or as groups in this think/do tank, based on their local context and experiences. The students' work is disseminated during Nordic Edge (Stavanger/Asia) and the World Urban Forum (Katowice, Poland); (2) Organise expert workshops, learning sessions, study visits and other joint activities between Chinese, Norwegian and international decision makers and planners. In 2022, online activities are combined with on-site sessions and exhibitions with experts and students during Nordic Edge and WUF, if COVID-19 restrictions allow; (3) Host an annual Nordic Edge event during the general Expo and/or Nordic Edge Asia, with industry workshops on cooperative innovation; roundtable discussions between cities, industry and research; workshops on the value of city-city partnerships; and foresight workshops on Norway-China sustainable urbanisation cooperation; (4) Communicate and exploit the results through an open-access summary report with projects results, insights and guidance for scaling and replication; 3 peer-reviewed scientific publications with Norwegian and Chinese authors; an annual open-access report including facts and references, guidelines and procedures, storytelling and good practices to enable replication and scaling up; a project website; and contributions to the social media and newsletters of project partners. Due to COVID-19 restrictions, all project activities are for the time being held online, and we are experimenting with digital formats to best fulfill the goals of this project.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research