Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Støtte til konferansen GeoEnergi 2019

Tildelt: kr 99 999

Konferansen GeoEnergi 2019 arrangeres av Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER), et ikke-juridisk partnerskap delfinansiert av partnerbedriftene, der CMR er vertsinsistusjon. GeoEnergi er en Norges eneste konferanse innen geotermisk energi og dekker et spekter av teknologier rettet mot både grunne og dype geotermiske ressurser, både forskningsmessig og industrielt. Det er en økonomisk utfordring knyttet til GeoEnergi 2019. Tidligere år har CGER og CMR stått for hovedfinansieringen av konferansen. CGER er et ikke-juridisk partnerskap finansiert av partnerbedriftene. I 2018 ble medlemsavgiften til CGER redusert med mål om å skaffe flere partnere. Dette har vært vellykket, men CGER er fortsatt inne i en mellomfase, der finansieringen er redusert i forhold til tidligere år. Det er derfor krevende å få gjennomført arrangementet GeoEnergi 2019 dersom det ikke lykkes å få økonomisk støtte til arrangementet.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi