Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Blockchain Technology Applied to the Maritime Offshore Logistics - Norwegian Oil and Gas Supply Chain and Logistics Digitalization.

Alternativ tittel: Blockchain Teknologi Anvendt til Maritim Offshore Logistikk - Norsk Olje og Gass Forsyningskjede og Logistikk Digitalisering.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

291198

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Forskjellige krav som innebærer stor innsats og oppmerksomhet. Noen utfordringer er knyttet til produkttransport mellom fasiliteter og transportmoduser, samspillet mellom port- og hub-fasilitetene, mellommennene, sluttkundene og så videre. Disse utfordringene har høye krav til HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), kvalitet og sertifikater for å bevise dem, noe som også er ressurskrevende. En slik logistisk skala og integrasjon med andre interessenter har høye kostnader på grunn av det høye antallet samspill og høy operasjonell fragmentering og ineffektivitet som krever oppmerksomhet. Antall logistikksammenkoblinger i Olje og Gass prosjektstyring kan nå hundrevis, og er en svært kompleks sammensetning som krever deler-oppbevaring og menneskeledelse i samme omfang. I denne digitale transformasjonsbølgen ligger Blockchain som gir gode muligheter, spesielt gjennom kombinasjonen med andre teknologier som IoT og Digital Twins, og utvider mulighetene til enda større nivåer.

The Norwegian oil and gas industry has an engineering-oriented culture with high levels of technological innovation, mostly pursued towards subsea systems, exploration, and drilling efficiency in operations subjected to very complicated conditions. At the same time, the operation’s supply chain support kept adapting to what was needed from it without a stronger focus on how its own operations are conducted, resulting in several manual and over-engineered processes executed through legacy software and divided into silos with inefficient communication and collaboration (KonKraft, 2018, 2020; Norsk Olje og Gass, 2016). To this objective, one Exploration & Production (E&P) Norwegian oil and gas operator on the Norwegian Continental Shelf (NCS) has a goal to create a better way of handling operations through forward thinking design of a system that will handle their current needs and remain flexible enough to cope with future needs while innovating its business models. The goal is to integrate the operational silos and improve supply chain handling to deliver more efficient and environmentally friendly operations. As a contributing member of the project, this PhD research project investigates the digital transformation of the upstream oil and gas supply chain operational support together with this operator, focusing on the intersection between the offshore activities (e.g. drilling) and their supply chain (SC) support. The project objectives are to: investigate and frame the problem; identify the desired “to-be” system (state) for SC operations; and identify and propose proposes alternatives and technology that can be applied to solve the problem and reach the desired state.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd