Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Alternativ tittel: Nasjonal infrastruktur for språkressurser, oppgradering

Tildelt: kr 12,6 mill.

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak, litterære og historiske arkiver og data fra eksperimenter - alt som har å gjøre med språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjengelig for andre forskere og studenter. CLARINO er en nasjonal infrastruktur som gjør disse dataene tilgjengelig gjennom avanserte verktøy og online tjenester. Den støtter også forskning over grenser i samarbeid med 25 land. Det aktuelle prosjektet CLARINO+ er i ferd med å oppgradere denne infrastrukturen slik at den kan tilby bedre data, verktøy og tjenester. Prosjektet gjør infrastrukturen bedre kjent blant potensielle brukere og gir brukerstøtte og opplæring. I 2020 og 2021 ble infrastrukturen oppgradert med nye og kraftigere datamaskiner. Datasentrene ble resertifisert og fikk ett nytt utseende. Datasamlingen er blitt utvidet med ELMCIP KB om elektronisk litteratur og WAB om Wittgensteins skrifter. Flere tekster er blitt integrert i Menota, et arkiv av middelaldertekster. Termportalen har et nytt og bedre nettsted med flere termbaser. CLARINO+ satset også stort på å gjøre infrastrukturen bedre kjent gjennom kurs, seminarer, blogger og publikasjoner. I 2022 ble data lagt til og verktøy for korpussøk og håndtering av metadata ble oppgradert. Den oppgraderte infrastrukturen er i bruk i mange forskningsprosjekter inkl. tre store norske leksikografiske prosjekter. Arbeidet med oppgradering av data og metadata, forbedring av grensesnitt og mer brukeropplæring fortsetter i 2023.

Norway is a member of the CLARIN ERIC, the European infrastructure for language resources and technology. The national CLARINO infrastructure, which is on the Norwegian Roadmap for Research Infrastructure 2018, is Norway's in-kind contribution to the ERIC. CLARINO operates four Norwegian nodes in the CLARIN distributed architecture. Through national and international cooperation, CLARINO make language resources findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) for researchers, students and others. Norwegian membership in the CLARIN ERIC implies obligations towards maintaining the Norwegian nodes as well as continued participation in central CLARIN ERIC activities. The current CLARINO+ proposal therefore intends to upgrade CLARINO and bring it up to date with recent developments in technology, standards, available data and user needs. The project will adopt new international technological standards and methods, such as CMDI 1.2 and FCS 2.0, and increase its processing capacity. The project will also reposition the infrastructure with respect to user groups, newly available data and related service providers in Norway. CLARINO+ will, in cooperation with the CLARIN ERIC, implement updated strategies for interoperability, uptake, governance and sustainability. Important collections and updated resources will be integrated into the infrastructure. Metadata services will be consolidated, improved tools will unlock the data for R&D, and new interfaces will bring CLARINO services within easier reach of existing and new target groups in the Humanities and other research areas using language data. Optimal use of the renewed infrastructure will be promoted by uptake actions including dissemination, user involvement and training.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder