Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Deltakelse i Mission Innovation Challenge 6: Clean Energy Materials Innovation Challenge

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder Ole Martin Løvvik ble i 2017 utpekt som en av tre eksperter fra EU i forbindelse med utarbeidelsen av den første rapporten om Mission Innovation Challenge 6 (MIC6), Clean Energy Materials Innovation Challenge. Han deltok i den første workshopen for eksperter i Mexico city i september 2017, som førte til en omfattende rapport med anbefalinger om veien videre. Det ble søkt om støtte fra Forskningsrådet for å følge opp MIC6 gjennom møter, samtaler og diskusjoner i dette nettverket.

Se Resultatrapporten.

Prosjektleder Ole Martin Løvvik ble utpekt som en av tre eksperter fra EU i forbindelse med utarbeidelsen av den første rapporten om MI C6. Han deltok i den første workshopen for eksperter i Mexico city i september 2017, og har senere vært involvert i samtaler og diskusjoner i dette nettverket. Dette prosjektet skal finansiere fremtidig deltakelse i forskjellige fora knyttet til MI. Hovedaktiviteter blir å delta i workshoper og møter som arrangeres av MI eller med relevans for MI. Dessuten blir en viktig oppgave å utforme dokumenter for å dokumentere eller styrke arbeidet i MI C6. Kontakt med Norges forskningsråd og europeiske finansiører vil også være en del av oppgavene.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi