Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sailbuoy for krill

Alternativ tittel: Seilbøye for krill

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektnummer:

296183

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Seilbøyen (sailbuoy.no) har bevist sin operasjonelle robusthet gjennom å krysse Atlanterhavet uten menneskelig medvirkning. Den er en liten farkost som blir drevet fram ved vindkraft og der solenergi fornyer energien som trengs til datainnsamling og kommunikasjon. Seilbøyen kommuniserer over satellittnettet og operere en rekke av de viktigste sensorene for overvåkning av de marine økosystemene og dets ressurser. Seilbøyen har demonstrert evne til å a) samle data, b) rapportere resultater i nær sann tid, og c) ta mot operasjonsplaner fra oppdragsgiver. Sailbuoy for krill (S4K) er et prosjekt som skal demonstrere direkte anvendelse av denne innovative farkosten i kommersielle operasjoner knyttet til høsting av krill i det sensitive miljøet i Antarktis. Aker Biomarine er prosjektleder i S4K og har som hovedmål å: 1. Forbedre kostnadseffektiviteten i fiskeriet og minske miljøavtrykk ved å minimalisere uproduktiv fartøytid gjennom redusert leiteaktivitet 2. Bidra til bærekraftig utnytting av ressursen ved å supplere data til organisasjoner som har forvaltningsansvar for ressursene i Antarktis 3. Etablere et industrielt bærekraftsprodukt for fiskeri og marin forskning og overvåkning Det er også et delmål å bruke utviklet teknologi til å bidra i rasjonalisering av fiskeriene i hjemlige farvann og se hvordan Seilbøyen også kan bidra til innsamling av forsknings og overvåkningsdata for høstbare ressurser i norske farvann. Prosjektet ledes av Aker Biomarine og har også med Liegruppen som bruker i norske farvann. Produsenten, Offshore Sensing, er også med i prosjektet og ønsker å utvide anvendelsesspekteret for sitt hovedprodukt. Havforskningsinstituttet er med fra forvaltningssiden og ser at produktet kan samle inn nyttige data i perioder og områder uten fartøydekning. NORCE er en avgjørende leverandør av program og maskinvare og skal optimalisere de digitale systemene sammen med Offshore Sensing til et fullverdig kommersielt produkt. Framdriften er i 2020-2021 forsinket på grunn av Covid-19. Planlagte feltarbeid for forskere er kansellert og integrering med forskning kan derfor ikke gjennomføres. Prosjektet har fått en forlenging av prosjektet og håper å få samlet inn data også i krillsesongen 2021/22. Det er innsamlet betydelige mengder data som er under bearbeiding og publisering nå. Vi erfarte både i 2020 og 2021 operasjonelle utfordringer knyttet til skader på farkostens skrog og seil. Aker Biomarine har gått gjennom problemene med Offshore Sensing og blitt enig om en oppgradering. Dette har påført prosjektet betydelige ekstrakostnader. Farkosten blir sendt tilbake til nye feltforsøk primo 2022. Den er nå på vei tilbake til nye forsøk i kommersielt fiske i Antarktis. Programvare er utbedret, testet og implementert i S4K. Foreløpige resultater viser at S4K - Kan gjennomføre vitenskapelige transekt for innhenting av akustiske data på krill. - Observer krill nær overflaten som ellers er utilgjengelig for fartøyenes ekkolodd. - Kan samle inn data i et område mens moderfartøy fisker et annet sted. - Ikke har tålt de røffe forholdene med drivis i >Antarktis. Dette kan bli den største utfordringen for å gjøre S4K til en standard overvåkningsplattform i Sørishavet.

-

Sailbuoy for krill (SB4Krill) is based on the specific challenges associated to fisheries of krill in Antarctic waters but include also a fish component from the Norwegian fishing industry to ensure that the development satisfies a more general approach. The development aims at satisfying not only the fishing industry market, but also needs of associated research, monitoring and management. The krill industry emphasizes this due to the increasing number of requests and requirements from CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Life www.ccamlr.org) following the concern of human impacts on these vulnerable krill-based ecosystems under global warming. The Sailbuoy has demonstrated its operational robustness (Sailbuoy.no) and the industry consider this autonomous technology an efficient tool of two reasons: a) The SB4Krill enhances cost-efficiency of the fishing operation through reduction of searching time for biomass distribution outside the range of vessel instrumentation, both in the vessels’ nearfield as well as when the SB4Krill operates autonomously at distant fishing locations. b) The SB4Krill supports the sustainability of the industry through collecting research data requested by CCAMLR without using resource demanding vessel time, also during periods with no fishing activity,. The project includes a strong group technologist, scientists ((Offshore Sensing, Norce, Institute of Marine Research (IMR)) and representatives from operational fishing industry (Aker Biomarine (AB), Lie-gruppen) that will ensure an efficient combination of practical experience and theoretical knowledge. With this basis the SB4Krill will be developed through a continuous interaction between testing and development. AB, the project owner, and IMR, management adviser, envision a new industry invention taking a strong foothold in the fishing industry thus creating a product that in coming years will be further developed to satisfy both industry and research demands.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2